Stockholms universitet

Regina LindborgProfessor i geografi

Om mig

Min forskning är inriktad på bevarandet av biologisk mångfald, med särskilt fokus på naturbetesmarker, och hur man kombinerar förvaltningen av ekosystemtjänster och bevarandet av biologisk mångfald med hållbar matproduktion i jordbrukslandskapet. Jag jobbar främst med frågor som är kopplat till landskapsekologi och processer som rör stora rums- och tidsskalor såsom förändringar i markanvändning och effekter av klimatförändringar. Flera av mina studier görs i tvärvetenskapligt samarbete med forskare från andra discipliner, till exempel ekonomi och kulturgeografi.

Forskningsprojekt