Profiles

Göran Rossholm

Göran Rossholm

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 35 36
E-post goran.rossholm@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i litteraturvetenskap och har i min forskning framför allt sysslat med litterär textanalys och teori på tre olika fält – tolkningsteori, narratologi, semiotik.

Forskning

Min avhandling är en detaljerad analys av Ibsens sista skådespel, "När vi döda vaknar". I boken "Otryckt och omtryckt" (Symposion 2010) är en del av mina övriga analyser samlade, bl.a. i fem artiklar om verk av Strindberg.

En stor del av min rent teoretiska produktion fram till 2004 finns inarbetad i boken "To Be and Not To Be". Har redigerat antologier med berättelseteoretiska och estetiska ämnen – "Att anlägga perspektiv", Symposion 2004 (tills. m. Staffan Hellberg), "Essays on Fiction and Perspective", Peter Lang 2004, "Konstverk och konstverkan", Symposion 2007 och ”Disputable Core Concepts of Narrative theory”, (tills. m. Christer Johansson), Peter Lang, 2012.

Jag är aktiv inom nätverken Philosophy and Literature med Tjeckiska
vetenskapsakademien som hemvist och Nordic Network of Narrative Studies.

Philosophy and Literature planerar en serie kollokvier, det första under våren 2010 under rubriken Fictionality.

 

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa