Profiles

Sara Ekström, doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik

Sara Ekström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post sara.ekstrom@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i idéhistoria från och med 1 september 2017. Jag har en masterexamen i historia och har även studerat etnologi, tyska och lingvistik vid Uppsala universitet 2010–2015. Jag har också arbetat som museilärare vid Kungliga hovstaterna på Rosersbergs slott, Ulriksdals slott, Drottningholms slott och Kina slott.

Forskning

Avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt kommer jag att undersöka den gustavianska statens nationella identitetspolitiska kulturprojekt. En utgångspunkt för undersökningen är att den gustavianska staten var en absolut och självutnämnd upplyst stat, och att en sådan medförde specifika sätt att betrakta och styra befolkningen på.

Under 1700-talet uppkom hos de styrande ett nytt intresse för befolkningen. En välmående befolkning sågs som en grund för en blomstrande stat, och att styra varje individs tankar och beteende blev av högsta intresse för staten. Michel Foucault har kallat det här tankesättet för gouvernementalité, på engelska governmentality, och en hörnsten är att styrandet går genom individens fria vilja.

I avhandlingsprojektet kommer jag att koppla samman governmentality med statens nationella politik, och alltså betrakta nationalism som en politisk teknologi för att mobilisera och styra befolkningens tankar och känslor och därmed beteenden. Detta kommer att göras genom att undersöka den gustavianska statens olika nationella identitetspolitiska kulturprojekt, riktade till olika befolkningskategorier.

Huvudhandledare 

Annika Berg

Handledare

Elisabeth Mansén och Linn Holmberg

Intresseområden

Nationalism, den gustavianska staten, governmentality, kulturhistoria.

Senast uppdaterad: 9 juli 2018

Bokmärk och dela Tipsa