Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sara EkströmDoktorand

Om mig

Doktorand i idéhistoria sedan 2017.

Jag har en masterexamen i historia och har även studerat etnologi, tyska och lingvistik vid Uppsala universitet 2010–2015. Jag har också arbetat som museilärare vid Kungliga hovstaterna på Rosersbergs slott, Ulriksdals slott, Drottningholms slott och Kina slott.

Forskning

I min avhandling undersöker jag idéer om regerande, nationell identitet och känslopolitik under gustaviansk tid genom att studera tre kulturella ”projekt”: instiftandet av Vasaorden, Nationella dräkten och Svenska Akademien.

Jag är inspirerad av Michel Foucaults begrepp gouvernementalité, på engelska governmentality. Utifrån detta perspektiv ställer jag frågor som: vilka tillstånd hos befolkningen identifierades som problematiska och hur var ovanstående projekt tänkta att förbättra dessa tillstånd? Vilka medel, tekniker och vetande sattes in, och vad var målsättningen? Hur skulle befolkningens känslor, drivkrafter och beteenden användas och förändras?

Av speciellt intresse för mig är hur idéer om ära, känslor och nationell identitet kunde bli både medel och målsättning i regerandet.

Huvudhandledare 

Annika Berg

Handledare

Elisabeth Mansén och Linn Holmberg

Intresseområden

Den gustavianska tiden, governmentality, känslohistoria, nationell identitet, kulturhistoria