Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sara ForsbergPostdok

Om mig

I min forskning intresserar jag mig för social och geografisk ojämlikhet, migration samt rurala och urbana relationer.

Dessa teman undersöks genom ett fokus på utbildning, ett ämnesområde som återspeglar breda sociala processer på olika samhällsnivåer.

Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om relationen mellan hem, skola och civilsamhälle i Botkyrka kommun.  Projektet sker inom ramen för en Forte-finansierad postdoc med titeln "Utbildning och arbete i den mångkulturella staden".

I tidigare projekt har jag unga vuxna med migrationsbakgrund i södra Stockholm och deras val av gymnasieskola. I projektet arbetar jag med kvalitativa metoder för att undersöka hur familjer överför resurser från en utbildningskontext till en annan och hur unga vuxnas framtidsutsikter och utbildningsstrategier förhandlas inom familjen. Studien sammanför studier om marknadisering av utbildning, boendesegregation och mobilitet. Likaså undersöks betydelsen av genus och etnicitet i skolvalet inom och mellan sociala grupper.

I tidigare studier har jag utforskat: (i) internationalisering av högre utbildning och unga vuxnas förväntade (im)mobilitet i Kerala, södra Indien; (ii) hur policyformuleringar förhandlas inom och mellan internationella organisationer med fokus på utbildning; (iii) unga vuxnas utbildningsstrategier i relation till lokala, regionala och nationella arbetsmarknader (iiii) Återmigration till rurala områden bland unga vuxna med universitetsexamen.