Profiles

Sara Forsberg

Postdok

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post sara.forsberg@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 22 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa