Profiles

Åsa Mäki

Studieadministratör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 71 47
E-post asa.maki@su.se
Besöksadress Frescativägen 26
Rum C 413
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil mag i Filmvetenskap, Fil kand Engelska och pågående masterstudier i engelsk litteratur på Stockholms universitet. Alumn även från Luleå Tekniska Universitet med Grundskollärarexamen i SV/SO/MUSIK. Jag har också en bakgrund som dansare, med utbildning i USA och på danslinjen i Folkuniversitetets regi i Umeå.

Jag har arbetat på Stockholms universitet sedan 1999/2000, både inom den centrala administrationen och ute på institution. Min tidigare bakgrund på universitetet omfattar arbetsuppgifter som studievägledare, utbyteskoordinator, studentexpedition, produktionsansvar för antagningsomgångar. Dessutom har jag jobbat med universitetets utbildningskatalog samt den gamla VHS-katalogen på den tid som den fanns och skickades ut till alla nyutexaminerade gymnasieelever nationellt.

För närvarande arbetar jag med studieadministration på Institutionen för kultur och estetik, huvudsakligen med inriktning på forskarutbildningen.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa