Profiles

Sara Pärsson

Sara Pärsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 26 93
E-post sara.parsson@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Masterexamen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Uppsatser i litteraturvetenskap om rum i romaner av Elin Wägner och Ulla Isaksson, och om hem och husmödrar i romaner av Kerstin Thorvall, Elsie Johansson, Kristina Sandberg. Övriga studier: arkitektur och samtidshistoria. Doktorand i litteraturvetenskap sedan januari 2017.

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt analyserar jag skildringen av bostaden i ett urval svenska 1900-talsromaner skrivna av kvinnor: Selma Lagerlöf, Elin Wägner m.fl., med särskilt fokus på etableringen av hemmet. Jag undersöker hur hemmen skildras och diskuteras, vad som behövs för att bostaden ska utgöra ett hem, och vad som förväntas av de som ska bor där. Detta relateras till politisk och ideologisk kontext, och frågor om genus, klass, sexualitet och temporalitet.

Ett vitt spektrum av frågor gällande hem, den privata sfären och boende undersöks – hur romanernas rum organiseras, presenteras och bebos; hur hem och hushållssysslor värderas i den fiktiva världen; vad som presenteras som det idealiska hemmet och hur detta förhåller sig till idéströmningar under tidsperioden; och inte minst hur allt detta förvaltas och förhandlas av karaktärerna i romanerna.

Handledare

Elina Druker, Maria Andersson

Intresseområden

rum, rumsteori, hemmet, bostäder, huslighet, samtidshistoria, svenskt 1900-tal, folkhemmet, genusteori, temporalitet, arkitektur, rumslig läsning, vardag

Senast uppdaterad: 28 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa