Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Shamal KavehUniversitetslektor

Om mig

Shamal Kaveh är fil.dr. i idé- och lärdomshistoria (disputerad vid Uppsala universitet 2006) och lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria.

Kavehs huvudintresse är det politiska tänkandets historia, med särskilt fokus på det svenska 1800- och 1900-talets politiska historia och den samtida kontinentala politiska filosofin. I synnerhet har Kaveh varit intresserat av och arbetat med frågor kring liberalism, medborgarskap och det politiska. Han har även skrivit en rad artiklar om Michel Foucault, Hannah Arendt, Georgio Agamben etc.

Som lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria intresserar sig Kaveh för ”det politiska” i svensk utbildningshistoria och den nyliberala hegemonins betydelse i skapandet av nya subjektiviteter inom utbildningen.

Shamal Kaveh har sedan 2004 undervisat på olika kurser inom ämnet idéhistoria (vid Uppsala universitet och Södertörns högskola) med huvudinriktning på det moderna politiska tänkandet. Inom ämnet pedagogik (vid Södertörns högskola och här på vår institution) har han också undervisat på flera olika kurser, särskilt kurser som rör utbildningshistoria.

Han har även arbetat som redaktör och skribent för kurdiska tidningar och tidskrifter och har publicerat tiotals populärvetenskapliga artiklar om genus, nationalism, suveränitet och nyliberalism.

Valda publikationer

 • Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006).
 • "Socialpolitik som ett liberalt biopolitiskt projekt" i Johannes Fredriksson & Esbjörn Larsson (red.) Att rätt förfoga över tingen: historiska studier av styrning och maktutövning (Uppsala: Uppsala universitet, 2007).
 • "Medborgarskapets janusansikte" i Fronesis (tema: Liberalism) 22–23: 2006.
 • "Hannah Arendt och det politiska: Arendts storstädning av det politiska rummet" i Björk, Ulrika & Burman, Anders (red.), Konsten att handla - konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska, (Stockholm: Axl Books, 2011).
 • "Bildningsbegreppets ontologiska kluvenhet" i Bergdahl, Lovisa, Burman, Anders & Sundgren, Per, Svenska bildningstraditioner, (Göteborg: Daidalos, 2012).
 • "Tillsammans mot entreprenörskapets förlovade land. Foucault om nyliberalism" i Burman, Anders & Lennerhed, Lena (red.), Tillsammans: politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen, (Stockholm: Atlas, 2014).
 • "Att sätta upp nuet på den filosofiska dagordningen. Foucaults Kant eller en kantiansk Foucault?", i Burman, Anders & Sanner, Inga (red.), Upplysningskritik: till Bosse Holmqvist, (Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2014).
 • ”På spaning efter det försvunna subjektet. Giorgio Agamben och flyktingen som gränsbegrepp”, i Burman, Anders & Lennerhed, Lena (red.), Samtider – 2000-talets idéhistoria, (Göteborg: Daidalos, 2017).
 • "Fattigdomens förbannelse" i Swärd, Hans (red.), Bedöma och åtgärda fattigdom: om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät, (Lund: Sttudentlitteratur, 2018).
 • "Våldets falska löfte: Om det gudomliga, men ack så obarmhärtiga våldet" i Burman, Anders & Sjöholm, Cecilia (red.), Zizek som samtidsanalytiker, (Tankekraft Förlag, 2018).
 • Anders Burman och Shamal Kaveh (red.), Demokratin och det politiska- Essäer om samtidens politiska tillstånd (Huddinge: Södertörns högskola, 2020).
 • "Var realist-Kräv det omöjliga! Sextioåttarörelsen, det politiska och det pedagogiska" med Anders Burman; i Burman, Anders & Landahl, Joakim (red.), 1968 och pedagogiken, (Huddinge: Södertörns högskola, 2020).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Shamal Kaveh vid Stockholms universitet