Profiles

SimonLarsson

Simon Larsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för naturgeografi
E-post simon.larsson@natgeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 425
Postadress Inst för naturgeografi 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är delaktig i projektet Exakt korrelation av senkvartära klimatarkiv i området runt Nordatlanten. Min forskning inom detta projekt fokuserar på tidsintervallet 8-15 tusen år sedan, då hastiga klimatförändringar skedde i denna region. Målet är att bidra med kunskaper om det spatiella och temporala händelseförloppet av dessa klimatförändringar. Jag arbetar med terrestriska sediment (från torvmossar och sjöar) och jag använder metoden tefrokronologi för att koppla dessa klimatarkiv till andra arkiv i Nordatlantområdet.

Korrekt besöksadress bör vara V407!

Senast uppdaterad: 17 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa