Profiles

Said Mahmoudi

Said Mahmoudi

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 26 10
E-post said.mahmoudi@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 745
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

Said Mahmoudi (1948), LL.M. 1974 (Teheran), Diploma in Gradute Legal Studies 1984 (Stockholm), jur dr 1987 (Stockholm), docent i folkrätt 1988 (Stockholm), professor i internationell rätt vid Stockholms universitet sedan 1999. Mellan 1974 och 1981 tjänstgjorde jag som diplomat på iranska ambassaden i Stockholm och på iranska UD. Sedan 2006 har jag varit skiljeman, utnämnd av den svenska regeringen, enligt Bilaga VII till FN:s havsrättskonvention. Jag var dekanus för Juridiska fakulteten mellan 2009 och 2011.

Bland mina diverse uppdrag kan följande nämnas:ledamot i International Advisory Board of the Law of the Sea Institute, University of California, Berkeley; ledamot i International Council of Environmental Law (ICEL); ledamot i styrelsen för svenska avdelningen av International Law Association; ledamot i redaktionskommittéerna för följande tidskrifter: Yearbook of International Environmental Law; Atoms for Peace: An International Journal; Scandinavian Studies in Law; Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law. Mina forskningsområden består huvudsakligen av havsrätt, internationell miljörätt, särskilt EU:s miljörätt, internationellt bruk av våld och internationella organisationer. Min pågående forskning handlar om självförsvar i förhållande till ”ovilliga eller oförmögna” stater.

Senast uppdaterad: 30 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa