Stockholms universitet

Sofie StenlundUniversitetsadjunkt

Undervisning

Under vt-16 undervisar jag i följande kurser;

UM3101
Naturvetenskap och tenknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp - kursansvarig

UM2302
Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 2,5 hp - kursansvarig

UM4038
NO, teknik och ämnesdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år IIII, 7,5 hp

UB304Y och UB06FS
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, 12 hp

Jag är även ordförande i institutionens arbetsmiljöberedning (AMB) samt kontaktperson för Sturebyskolan i övningsskoleprojektet.