Profiles

porträtt

Sofia Roberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post sofia.roberg@littvet.su.se
Besöksadress Frescativ 22B-26
Rum 414
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1990. Doktorand i litteraturvetenskap sedan HT 2016. Master i litteratuvetenskap från Lunds universitet. Har även studerat tyska vid Humboldt-Universität zu Berlin.

Är verksam som litteraturkritiker, och tidigare redaktör för tidskrifterna Ordkonst och Floret. Är en del av MALMÖTXT som arrangerar litteraturevenemang med fokus på uppläsningar av lyrik och prosa.

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag Inger Christensens långdikt alfabet (1981) ur ett ekopoetiskt perspektiv. Avhandlingen är delvis ett försök att historisera ekopoesi-begreppet genom att återvända till ett diktverk från den moderna miljörörelsens början, och dels ett försök att ge nya perspektiv på en av Christensens centrala diktsamlingar. Jag undersöker bland annat hur Christensen förhåller sig till apokalypsen som trop, hur förhållandet mellan jaget och omgivningen samt ickemänskliga djur gestaltas, och inte minst hur diktens form ständigt medverkar till meningsskapandet. Jag är även intresserad av diktens besvärjande och rituella dimensioner, och av Christensens förhållande till naturvetenskapen såväl som till den tyska tidigromantiska filosofin.

Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa