Profiles

porträtt

Sofia Roberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post sofia.roberg@littvet.su.se
Besöksadress Frescativ 22B-26
Rum C 314
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Kandidat och master i litteratuvetenskap från Lunds universitet, med uppsatser om djur i Aase Bergs poesi och om svensk ekopoetik. Har även studerat tyska vid Humboldt-Universität zu Berlin. Doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2016.

Skriver litteraturkritik och har tidigare varit verksam som tidskriftsredaktör. Är en del av kollektivet MALMÖTXT som arrangerar litteraturevenemang med fokus på uppläsningar av lyrik och prosa. Har gett ut diktboken Pärlemor (2015).

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag Inger Christensens långdikt alfabet (1981) ur ett ekopoetiskt perspektiv. Avhandlingen är delvis ett försök att historisera ekopoesi-begreppet genom att återvända till ett diktverk från den moderna miljörörelsens början, och dels ett försök att ge nya perspektiv på en av Christensens centrala diktsamlingar. Jag undersöker bland annat hur Christensen förhåller sig till apokalypsen som trop, hur förhållandet mellan jaget och omgivningen samt ickemänskliga djur gestaltas, och inte minst hur diktens form ständigt medverkar till meningsskapandet. Jag är även intresserad av diktens besvärjande och rituella såväl som dess etiska dimensioner, och av Christensens förhållande till naturvetenskapen såväl som till den tyska tidigromantiska filosofin.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Sofia Roberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 4 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa