Profiles

Areschoug profile image

Susanna Areschoug

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 93
E-post susanna.areschoug@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 423
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Susanna Areschoug påbörjade forskarutbildningen inom barn- och ungdomsvetenskap hösten 2016. Hennes avhandling handlar om ungdomars kulturer och vardagliga liv på svensk landsbygd. Materialet bygger på ett tio månader långt etnografiskt fältarbete tillsammans med 14-16 åringar på en mindre ort i Mellansverige. I studien undersöks platsskapande, genusrelationer och identitetspraktiker ur ett intersektionellt perspektiv. Ett särskilt fokus riktas mot maktrelationen mellan stad och land och hur ungdomarna förhandlar kring och gör motstånd mot de stereotypa föreställningar riktade mot landsbygden som ofta reproduceras i media, politik och den allmänna debatten.

Susanna har en masterexamen i genusvetenskap från Uppsala universitet och skrev sin uppsats om självbiografiska klassreseromaner. Hon är för närvarande ordförande i föreningen Forum för feministisk forskning.

Undervisning

Susanna undervisar främst på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap men också på kurser i andra grundlärarprogram.

 • Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Teorier inom barn- och ungdomsvetenskap 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Fritidshemspedagogik 1 15 hp
 • Sociala relationer i skolan, 7,5 hp
 • Handledning självständiga uppsatser

Forskning

Avhandlingsprojekt

Unga och genus

Huvudhandledare: Lucas Gottzén

Handledare: Elias le Grand

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Artikel Rural Failures
  2019. Susanna Areschoug. Boyhood Studies 12 (1), 76-96

  Critical boyhood scholars have consistently problematized the moral panic directed at boys' educational achievements, for instance, by illustrating how the issue is intersected by power hierarchies such as class and race, but have often not been as attentive to the spatialized dimensions of this discourse. In the Swedish debate, boys in (post)industrial towns in rural regions - affected by decades of deindustrialization - are often pointed out as at risk of becoming unemployed societal liabilities. Documenting the lives, aspirations, and future trajectories of young and rural working-class boys, the television series The School Boys (Skolpojkarna) analyzed in this article reproduces this trope and connects anxieties regarding "redundant" masculinities with rural spaces. Using feminist and post-structural approaches to gender and space, I show how this media production, supplied for educational purposes, mediates normative understandings of young rural masculinities.

 • 2019. Susanna Areschoug, Lucas Gottzén. The Palgrave Handbook of Citizenship and Education, 1-16

  When young people are studied in relation to citizenship and education, geographical location is not always considered. When the emplacement of youth is addressed, a disproportional focus on schools and civic youth practices in city settings further mirrors an unreflected urban norm within the field. There is however a burgeoning literature that examines youth, education, and citizenship in rural settings that speaks to issues of the inclusion and participation of young people in society. The current chapter reviews Swedish literature on rural youth and tracks its theoretical and political underpinnings. The areas covered move from stereotypical representations of rurality to rural youths’ experiences and participation in formal and nonformal education to the ways in which neoliberal market logic results in an uneven distribution of educational and employment possibilities for young people on the countryside. The chapter argues that a divided empirical and analytical focus in previous research results in inconclusive arguments regarding the remedies suggested for overcoming geographic inequality. It is posited that a call for the cultural recognition of rural youth’s experiences of marginalization as a remedy for justice needs to be complemented with an argument for economic redistribution.

Visa alla publikationer av Susanna Areschoug vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 27 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa