Stockholms universitet

Tony ApériaUniversitetslektor

Om mig

Dr Apéria började sin akademiska karriär som en av de första år 2001 doktorerade i Brand Management. Hans nuvarande fokusområden avseende forskning och utbildning omfattar Brand management, Reputation management, Sustainability och Business Model Innovation. Tony har en bred praktisk erfarenhet och han har arbetat som rådgivare åt ledande företag i olika branscher, exempelvis inom bank, finans, energi och detaljhandeln.

År 2008 och 2012 var han medförfattare med professor Kevin L Keller till Strategic Brand Management European edition. Dr Apéria har mer än 20 års erfarenhet av studier av varumärkets personlighet som kartlägger den emotionella dimensionen. År 2003 introducerade Dr Apéria årliga anseendestudier i Sverige. Under perioden 2003-2013 var han svensk representant för det globala forskningsnätverket Reputation Institute. År 2003 grundade han Nordic Brand Academy, ett nätverk mellan akademi och näringsliv.

I sin nuvarande position på Stockholm Business School ansvarar han, sedan 2015, för Executive MBA modulen i Strategisk Marknadsföring vid EMBA-programmet och kursen Hållbar varumärkesstyrning. Dr Apéria har mer än 15 års erfarenhet av Executive education, varav sex år på Hanken School of Economics i Helsingfors.

År 2017 initierade han SU Business Model Cup. Syftet med tävlingen är att möjliggöra för studenter, forskare och medarbetare vid Stockholms universitet att utveckla hållbara affärsmodeller. Tävlingen genomförs varje termin och är öppen för alla institutioner vid Stockholms universitet. Denna mångfald är styrkan i SU Business Model Cup.