Stockholms universitet logo, länk till startsida

Thomas ÖhlundUniversitetslektor

Forskning

Ungdomar och socialt arbete. Ungdomars sociala villkor i marginaliserade områden. Frivilligt socialt arbete. Samhällsarbete.

Metoder i socialt arbete. Modernisering,ungdomskulturer och identitet. Normalitet och avvikelse. Forskar utifrån kvalitativ metod, te x hermeneutik och kritisk diskursanalys. Forskningsetik

Handleder gärna inom

Ungdomskulturer och socialt arbete med ungdomar, samhällsarbete, frivilligt socialt arbete, sociala villkor i marginaliserade områden.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Thomas Öhlund vid Stockholms universitet