Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Thomas ThomsenDoktorand

Om mig

Jag är grundutbildad tolk i spanska och har en filosofie kandidatexamen (2014) och en filosofie masterexamen (2018) i översättningsvetenskap med inriktning tolkning. För närvarande är jag anställd som doktorand hos Tolk- och översättarinstitutet på Stockholms universitet.

Undervisning

Under våren 2022 är jag kursföreståndare för Tolkning i offentlig sektor II och undervisar på Tolkning i offentlig sektor I. Tidigare har jag även undervisat på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning termin 3 och termin 5.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt undersöker möjlig påverkan som tolkningsriktning och asymmetriska språkkunskaper har på svensk/spanska dialogtolkars kognitiva processer. Min huvudhandledare är Laura Babcock och min biträdande handledare är Elisabet Tiselius.

Forskningssamarbeten

Medlem i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Tolkningsstrategier i ljuset av språkkompetens, tolkningsriktning och tolkerfarenhet

    2018. Thomas Thomsen, Birgitta Englund Dimitrova, Magnus Dahnberg.

    Föreliggande studie undersöker vad språkkompetens och tolkningsriktning har för inverkan på tolkningsstrategier inom tolkning i offentlig sektor. Undersökningen utgår ifrån fyra videoinspelade rollspel som har tolkats av fyra tolkar med olika tolkerfarenhet mellan språken svenska och spanska. Rollspelen utgick från ett manus och rollspelarna uppmanades att utsätta tolkarna för specifika svårigheter på specifika punkter under samtalen. Analysen har utöver observation av videoinspelningar, och transkription av dessa, även utgått från tolkarnas retrospektion, ett språktest och en intervju angående deras språkkompetens. Analysmetoden har dessutom utgått från och replikerat Arumí Ribas och Vargas-Urpis studie (2017) och har genomfört en kvantitativ analys på grundval av Wadensjös sju typer av avvikande återgivningar (1998). Denna analysmetod har visat sig innehålla begränsningar då Wadensjös avvikande återgivningar inte har kunnat användas för att identifiera alla typer av tolkningsstrategier. Studien har dock kunnat fastställa att tolken tillämpar fler tolkningsstrategier till sitt svaga språk än till sitt starka språk men att fortsatt forskning är nödvändig på detta område.

    Läs mer om Tolkningsstrategier i ljuset av språkkompetens, tolkningsriktning och tolkerfarenhet

Visa alla publikationer av Thomas Thomsen vid Stockholms universitet