Stockholms universitet

Forskargrupp SPRINT – Stockholm processforskning i tolkning och översättning

Vi forskar på kognition och processer i tolkning, undertextning och översättning. Det inbegriper studier av avancerad språkanvändning, hjärnan och dess exekutiva funktioner liksom kognitiva och sociala processer i tolkning och översättning.

Pussel hjärnan, jigsaw puzzle, brain
Foto: Lumination, MostPhotos

Alla former av tolkning och översättning kräver högre kognitiva processer. Tolken, översättaren eller undertextaren behöver aktivera olika processer för att kunna förstå innehåll och budskap på ett språk för att sedan överföra det till ett annat språk. Processen stannar dock inte vid den enskilda individen. Översättning i alla dess former är en språklig handling som ofta innebär att även andra individer deltar i processen. Det kan vara de olika deltagarna i ett tolkat samtal, kollegorna på ett översättningsföretag, läsare eller tittare.

I forskargruppen deltar forskare från Tolk- och översättarinstitutet som på ett eller annat sätt undersöker dessa processer eller underliggande kompetenser i olika forskningsprojekt. Det rör sig bland annat om kognitiv belastning, språkkunskaper, rollspel, förståelse av översättning, användning av verktyg och expertkunskap.

Vi är öppna för samarbete och nya medlemmar med intresse för vårt område. Kontakta oss gärna för mer information.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Elisabet Tiselius

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Elisabet Tiselius sitter i en tolkkabin och tar på sig hörlurar

Medlemmar

Aleksandra Adler

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Aleksandra Adler

Laura Babcock

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
headshot

Nereida Betancor Sánchez

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nereida Betancor Sánchez

Magnus Dahnberg

Universitetslektor, föreståndare

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Magnus Dahnberg. Foto: Anders Ask/SR.

Birgitta Englund Dimitrova

Professor emerita

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Englund Dimitrova at Alhambra, Spain.

Elisabeth Geiger Poignant

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Elisabeth Geiger Poignant

Hanna Hagström

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
HannaHagström

Jan Pedersen

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Jan Pedersen in an open-neck white shirt and blue striped jacket

Raphael Sannholm

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Raphael Sannholm

Thomas Thomsen

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Thomas Thomsen

Publikationer

För publikationer, se repektive gruppmedlems publikationer på hens profilsida.