Stockholms universitet

Forskargrupp Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ)

Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ) för doktorander och unga forskare från högre lärosäten i Sverige.

Gruppbeskrivning

För kontaktuppgifter, se rubriken Gruppmedlemmar, nedan.

Stockholms universitet

Aleksandra Adler, Valérie Alfvén, Nereida Betancor Sánchez, Giada Brighi, Hanna Hagström, Lova Meister, Richard Pleijel, Raphael Sannholm, Elin Svahn, Thomas Thomsen, Lisa Mendoza Åsberg.

Göteborgs universitet

Anja Allwood, Maria Forsman, Malin Podlevskikh Carlström.

Linköpings universitet

Lars Liljegren, Lars Jämterud.

Uppsala universitet

Pär Elisasson, Olena Jansson, Jana Rüegg, Johanna Rönnlund.

Universitet i Norden

Marcus Axelsson, Høgskolen i Østfold.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Richard Pleijel

Forskare

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Richard

Medlemmar

Aleksandra Adler

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Aleksandra Adler

Valérie Alfvén

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Valérie Alfvén, biträdande lektor i översättningsvetenskap

Anja Allwood

Göteborgs universitet, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Marcus Axelsson

Høgskolen i Østfold, Institutt for språk, litteratur og kultur

Nereida Betancor Sánchez

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nereida Betancor Sánchez

Giada Brighi

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Giada Brighi Profilbild

Pär Eliasson

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Maria Forsman

Göeborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Hanna Hagström

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
HannaHagström

Olena Jansson

Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk/Slaviska språk

Lars Liljegren

Linköpings universitet, Avdelningen för språk, kultur och interaktion (SKI)

Lova Meister

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Lova Meister

Richard Pleijel

Forskare

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Richard

Malin Podlevskikh Carlström

Göeborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Jana Rüegg

Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Raphael Sannholm

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Raphael Sannholm

Elin Svahn

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Elin Svahn

Thomas Thomsen

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Thomas Thomsen

Lisa Mendoza Åsberg

Doktorand

Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Doktorand i slaviska språk

Forskningsprojekt