Profiles

Toivo Burlin 2016.

Toivo Burlin

Biträdande lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 19 15
E-post toivo.burlin@music.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Biträdande lektor i musikvetenskap.

 

Född 1972. Utbildning: Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet 1993–2001, EMS, Stockholm, Ljungskile folkhögskola, Sveriges Radio (Göteborg, Umeå). Fil. mag. 2002, forskarutbildning i musikvetenskap vid Göteborgs universitet 2004–2008, Fil. Dr., musikvetenskap, Göteborgs universitet 2008: Det imaginära rummet: Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925–1983 (diss.).

Undervisning

Pedagogisk erfarenhet

 Tidigare och nuvarande undervisningsområden: Ljud- och musikproduktion, vetenskapsteori/vetenskapligt skrivande, 1900-talets konstmusik i Sverige, 1900-talets populärmusik, folkmusik i Sverige och musiketnologi, musik, medier/medieteknologier. 

Timlärare Göteborgs universitet 2006–2010, universitetslektor i Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna 2009–2014, Lektor i Musik vid Högskolan i Skövde 2012 och 2014. Biträdande lektor i Musikvetenskap med inriktning mot produktion och konsumtion, Stockholms universitet, fr. o m juli 2014. Gästlärare (Erasmus) vid Universitetet i Oslo och Åbo Akademi 2013. Gästföreläsare och examinator vid flera svenska lärosäten 2004–2017.  

Vid musikvetenskap, Stockholms universitet: Huvudlärare Populärmusik efter 1900, 1900-talets jazz, rock och annan populärmusik, Musik och moderna medieteknologier, Populärmusik efter 1900 och inspelningsteknologi, Spelmusik.  

Administrativa uppdrag

 Ledamot av institutionsstyrelsen Inst. Kultur, estetik och medier, Göteborgs universitet, 2007–2008, vice ordförande/ordförande Områdesnämnden teknik och naturvetenskap, Högskolan Dalarna 2011–2014, Programansvarig Audiovisuella studier, Högskolan Dalarna, 2013. Kursansvar för ett flertal kurser – inklusive projekt- och ljud- och musikproduktionsinriktade kurser samt distansutbildning. Sakkunnig, olika uppdrag. 

 

Forskning

Forskningsområden: Ljud- och musikproduktion, musik, medier/medieteknologier och medialisering, musik och spatialitet, 1900-talets konstmusik, folkmusik och populärmusik – med tonvikt vid produktionsaspekter och svenska förhållanden.  

Pågående forskningsprojekt:

Vardagens apparatur. Musikens medialisering, disciplinering och lokalisering, i Sverige 1900-1970. VR-finansierat 2016-2018 med Ulrik Volgsten, Örebro universitet, Alf Björnberg, Göteborgs universitet och Tobias Pontara Göteborgs universitet.

Saivos sång: musik, ljud och rum i föreställningar om naturväsendet vitras representationer. (pågående musiketnologiskt projekt med ”sound studies”-och produktionsperspektiv)

Musik och spatialitet i 2000-talets amatör- och semiprofessionella musikproduktion (påbörjat projekt)

Publikationer (urval): 

Referee-bedömda originalartiklar

Burlin, Toivo (2015) Experimentell musikproduktionsvetenskap som kulturforskande musikvetenskap: Ett produktionsperspektiv på musik. Dansk Musikforskning Online Særnummer, 2015: Lyd- og musikproduktion / Danish Musicology Online Special Edition, 2015: Sound and Music Production. ISSN 1904-237X. http://www.danishmusicologyonline.dk

Workshops

Burlin, Toivo (2017) Sounds and Songs from the Amateur Super Sonic Scientist(s): The Taoe Recorder and Home Tape Recording Culture in Sweden 1950-1970. Workshop med John Durham Peters 5 juni 2017, Stockholms universitet.  

Referee-bedömda konferensbidrag

Burlin, Toivo (2016) En aktuell vetenskap om musiken: Är musikvetenskaplig forskning om nutidens musiksamhälle möjlig? Musikliv i snabb förändring – hur förändras forskningen? Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, 16 –17 november 2016.

Burlin, Toivo (2015) Musik och spatialitet i 2000-talets amatör- och semiprofessionella musikproduktion. Vidgade vyer över musiken. Stockholms universitet 25–26 november 2015. http://mirac.se/wp-content/uploads/2015/11/Abstracts.pdf

Burlin, Toivo (2015) Experimentell musikproduktionsvetenskap som kulturforskande musikvetenskap. 2. Nordiske konference om lyd- og musikproduktion Aalborg universitet, Aalborg 12-13 maj 2015. http://www.kommunikation.aau.dk/forskning/vidensgrupper/mask/lmp2015

Burlin, Toivo & Volgsten, Ulrik (2015) Everyday Devices: Mediatisation, Disciplining and Localisation of Music in Sweden 1900–1970. Mediatisation of Culture and Everyday Life. An international Research Workshop, Skeppsholmen, Stockholm 23–24 april 2015. http://www.mediatization.eu/fileadmin/user_upload/pdf/conferences_calls/MediatisationStockholm2015Programme.pdf

Böcker och bokkapitel

Burlin, Toivo (2015) Musik av Urminnes Hävd: Perspektiv på Norrlåtars fonogramproduktion 1974–1994. Fagerheim, Paal & Ove Larsen (red.) Musikk, folk og landskap: Musik fra Nordomraadene. Orkana akademisk forlag. ISBN 978-82-8104-273-5.

Burlin, Toivo & Pettersson, Tobias (2015) Av kärlek till musiken: Sällskapet Lilla Parnassen 75 år. Utgivet av Sällskapet Lilla Parnassen. ISBN: 978-91-637-9918-1.  

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa