Stockholms universitet logo, länk till startsida

Torbjörn RolandssonDoktorand

Om mig

Jag är doktorand i journalistikvetenskap och skriver en avhandling om Sveriges Radio, som heter Radioformatets formering: En teknografi över Sveriges Radios skifte mot spellistedistribution av nyheter.

 

Forskning

Min avhandling intresserar sig för hur samspelet mellan journalistiska praktiker och mediala format ser ut, i samband med att Sveriges Radio i allt högre grad distribuerar sina nyheter via digitala spellistor. Inbegripet i denna förändringsprocess är utvecklingen av algoritmiska system för att understödja automatisering, datafiering av praktiker som nyhetsvärdering och nya sätt att tänka kring och framställa digitala ljud.  

Mitt material insamlades genom teknologifokuserade etnografiska observationer av digital utveckling och journalistiskt arbete på Sveriges Radio, mellan 2018 och 2022. Detta material analyserades med hjälp av de teoretiska perspektiven kulturtekniker och formatteori.

Mina vidare akademiska intressen omfattar automatiseringen av arbete, ljudstudier och vetenskapssociologi.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Politicians as entertainers-a political performance of the personal

    2020. Magnus Danielson, Torbjörn Rolandsson. Continuum. Journal of Media and Cultural Studies 34 (5), 733-748

    Artikel

    Appearances on entertainment television constitute opportunities for politicians, not only to convey political messages, but also to perform personality. Most research has focused on the interview setting as the locus of such performances. But in addition to being interviewed, politicians occasionally turn entertainers themselves, dancing, singing, playing instruments or doing comedy. This article analyses such performances as a specific communicative practice that plays a part in the construction of public persona. The analysis is theory driven and based upon the concepts of personalization of politics, performativity and the carnivalesque.Our conclusion is that such performances have the potential to communicate emotive sociality, accentuate celebrity status, construct ordinariness and work as a pre-emptive inoculation against satire and ridicule. There is, however, also a risk to appear undignified and scrupulously populist involved, since the performances negotiate borders of political decency.

    Läs mer om Politicians as entertainers-a political performance of the personal

Visa alla publikationer av Torbjörn Rolandsson vid Stockholms universitet