Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ulf HannerzProfessor emeritus

Om mig

Ulf Hannerz var professor i socialantropologi 1981-2007 (tf professor 1976-80). Han blev fil.dr i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms universitet 1969 och har också undervisat och forskat vid flera amerikanska, europeiska, asiatiska och australiska universitet och forskningsinstitut. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, American Academy of Arts and Sciences och Österreichische Akademie der Wissenschaften, hedersledamot av Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, hedersledamot och tidigare ordförande (1995-96) i European Association of Social Anthropologists (EASA), tidigare direktor för Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS), och tidigare redaktör för tidskriften Ethnos. Hans forskning har särskilt ägnats åt urbanantropologi, mediaantropologi och transnationella kulturprocesser, med fältstudier i Västafrika, Karibien och USA. En studie av nyhetsmediernas utrikeskorrespondenters arbete omfattade multilokala fältstudier på fyra kontinenter, och han har också lett ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om kosmopolitism. 
Han var antropologiredaktör för International Enyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2001). Han höll Lewis Henry Morgan-föreläsningarna vid University of Rochester 2000, en Munro-föreläsning vid University of Edinburgh 2002, Daphne Berdahl-minnesföreläsningen vid University of Minnesota 2011 och the Eric R. Wolf Memorial Lecture vid Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien 2014. 2005 blev han hedersdoktor vid Universitetet i Oslo, och 2010 tilldelades han Anders Retzius’ medalj i guld av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Hans två senaste böcker, publicerade 2022, är Afropolitan Horizons: Essays toward a Literary Anthropology of Nigeria och Två Kråkor håller inte med: essäer om mångfald i den globala byn.

 

Forskning
Ulf Hannerz har bedrivit fältstudier i ett svart grannskap i Washington, DC, på Caymanöarna och i en småstad i Nigeria, samt med multilokala studier av utrikeskorrespondenters yrkesliv i Jerusalem, Tokyo, Johannesburg, Cape Town och Hongkong. Senare har han forskat kring de globala framtidsscenarier som uppstod som en genre vid det kalla krigets slut. Dessa behandlas därvid dels som texter, dels som ett inslag i ett transnationellt kollektivt medvetande. Tillsammans med professor Andre Gingrich, Wien, har han samordnat ett internationellt jämförande projekt kring antropologiska studier av små länder, Senast har han ägnat sig åt litteraturantropologi genom en granskning av nigerianska författarskap, särskilt förekomsten av transnationella motiv, med anknytning till hans tidigare fältstudier i Nigeria. Teoretiska studier har resulterat i tidigare böcker om urbanantropologi, kulturell komplexitet och transnationell antropologi.

 

Utvalda publikationer

Böcker på svenska (böcker på engelska listas på hemsidans engelskspråkiga del) 

1973   red., Lokalsamhället och omvärlden. Stockholm: Rabén & Sjögren.

1982    red., med Rita Liljeström and Orvar Löfgren, Kultur och medvetande. Stockholm:
           Akademilitteratur.

1983   Över gränser: studier i dagens socialantropologi. Lund: Liber.

1990    red., Medier och kulturer. Stockholm: Carlssons.

2001    red., Flera fält i ett: socialantropologer om translokala fältstudier. Stockholm: 
            Carlssons.

2004   red., Antropologi/Journalistik: Om sätt att beskriva världen. Lund: Studentlitteratur.

2011   Café du Monde: platser, vägar och människor i världsvimlet. Stockholm: Carlssons.

2022   Två kråkor håller inte med: Essäer om mångfald i den globala byn. Stockholm:  
           Carlssons.

Artiklar, kapitel under senare år:

2022      Anywheres, Somewheres and the Faces of Cosmopolitanism. I Peter Beyer, red., 
             Globalization/Glocalization: Developments in Theory and Application: Essays in 
             Honour of Roland Robertson.  Leiden: Brill.

2021      Afterword: East Asia – Being There and Being Elsewhere. I Frank Pieke och 
             Koichi  Iwabuchi, red., Global East Asia.  Berkeley: University of California Press. 

             Writing Nigeria, Past and Present. Anthropology News website, September 21.

             Studying Sideways: My Grandfather’s Cousin, Missionary in China. Asian
             Anthropology, 20(4): 269-277.                                                                                                           

2020      Afterword: A Rooted Cosmopolitan Remembered. I Robert P. Weller     
             och Keping Wu (red.), It Happens Between People. Oxford: Berghahn.

2019      World Order of Languages, Public Anthropology, Translations.  American  
             Anthropologist, 121: 210-212. 

             Winners, Losers and Ethnic Flux. I Thomas Hylland Eriksen och Marek  
             Jakoubek (red.), Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty 
             Years. London: Routledge.

2018     Swedish Anthropology: Past and Present. Kritisk etnografi – Swedish Journal  
             of Anthropology, 1(1): 55-68.

             Sweden, Anthropology in. I Hilary Callan, red., The International 
             Encyclopedia of Anthropology. Oxford: Wiley.

             Cosmopolitanism: Three Faces. Przeglad Kulturoznawczy, 1(35): 130-133.

2017    (med Andre Gingrich) Exploring Small Countries. I Ulf Hannerz och Andre
            Gingrich, red., Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia: 
            University of Pennsylvania Press.

            Swedish Encounters: End Notes of a Native Son. I Ulf Hannerz och Andre 
            Gingrich, red., Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia:    
            University of Pennsylvania Press.

           American Theater State: Reflections on Political Culture. I Virginia H.  
           Dominguez och Jasmin Habib, red., America Observed. Oxford: Berghahn.

2016   Writing Otherwise. I Helena Wulff, red., The Anthropologist as Writer: 
           Genres and Contexts in the Twenty-First Century. Oxford: Berghahn.