Profiles

Ulla Berglindh

Ulla Berglindh

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post ulla.berglindh@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor (em.) i svenska inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, på Pedagogen och JMG (Inst. för Media och Journalistik)

Fd prefekt vid dåvarande Institutionen för ämnesdidaktik. Fd svensklektor vid universitetet i Zagreb. Har stort engagemang i universitetens s.k tredje uppgift; styrelsearbete i Folkuniversitetet och Segerstedtstiftelsen, mång-årig moderator vid GU:s Jonseredsseminarier, deltagande i Bokmässan, Almedalen. Ordförande för Folkuniversitetets Akademiska Press. Inom området Internationell svenska har jag i regi av Svenska Institutet, Sverigekontakt och Skolverket föreläst och lagt upp fortbildning för lärare i svenska vid många utländska universitet, svenska utlandsskolor och övrig kursverksamhet. Ansvarat för lärarfortbildning (svensk) i Interkulturell kommunikation i Dubrovnik och Prag.

Och varför SU när mitt yrkesliv huvudsakligen funnits inom GU? Pragmatiskt svar: Jag bodde i Stockholm när jag påbörjade mina forskningsstudier.

Forskning

Avhandlingsämnet har ett vittomfamnande arbetsnamn: ”Arne Sands författarskap” och behandlar intertextuellt, motiviskt och tematiskt ett författarskap som sträckte sig från 1949-1963. Materialet omfattar sju romaner, ett par dussin noveller/sagor, litteratur-resp. operakritik, otryckt och ospelad dramatik, manus till samtliga tryckta texter, en brevsamling, kartotek, anteckningsböcker. Jag följer framväxten av texterna och relaterar dem till AS:s egna romanteoretiska teorier, till tidsandan och väl dokumen-terade hypotexter.

Handledare

Krzysztof Bak
Magnus Öhrn

Publikationer

Se denna lista för publikationer

Filer

Senast uppdaterad: 5 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa