Profiles

Bild av Ulrika Winerdal. Foto: Clément Morin

Ulrika Winerdal

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 14
E-post ulrika.winerdal@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 24
Rum 406
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Fil. Mag. i psykologi. Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Nyckelord

Barn och unga, barnperspektiv, dödligt våld, förhör, utredningsintervjuer och domar.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Titel: Rättsväsendets hantering av barn och unga som utövat dödligt våld.

Mitt avhandlingsarbete handlar om hur rättsvårdande myndigheter hanterar barn och unga som begår mycket grova brott. I fokus står rättsvårdande myndigheters tillämpning av centrala författningar, principer och rekommendationer som reglerar den rättsliga hanteringen av unga lagöverträdare i samband med domstolsprövning och förundersökning. Det övergripande syftet är att belysa och problematisera barn och ungas position och i den polisiära och rättsliga praktiken och rör mer specifikt hur brottsmisstänkta barn och unga förhörs av polis samt hur domstolar argumenterar i fällande domar där barn och ungas skuld till mord, dråp, eller vållande till annans död motiveras. Avhandlingen utgår från ett representativt urval av domar och förundersökningar som inbegriper 103 barn och unga upp till 18 år som misstänkts, och/eller har dömts, för mord, dråp eller vållande till annans död under perioden 1995-2013 i Sverige. 

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot forskningsområdet barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

Huvudhandledare: Professor Mats Trondman, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Handledare: Docent Pernilla Leviner, Juridicum, Stockholms universitetet. 

Publikationer

Winerdal, U. (2014). Samhällets dubbla ansvar för barn och unga som utövar dödligt våld. I A-C. Cederborg (Red.), Barnperspektiv i socialtjänstens arbete (ss.103-118). Stockholm: Gleerups.

Övriga publikationer:
Gumpert, C. H., Winerdal, U., Grundtman, M., Berman, A. H., Kristiansson, M., & Palmstierna, T. (2010). The relationship between substance abuse treatment and crime relapse among individuals with suspected mental disorder, substance abuse, and antisocial behavior: findings from the MSAC study. International Journal of Forensic Mental Health9(2), 82-92.

Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa