Profiles

Jessika van der Sluijs

Jessika Van Der Sluijs Björkman

Professor, Dekanus

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 20 78
E-post jessika.van-der-sluijs@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 830
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jessika van der Sluijs är ämnesansvarig för Handelsrätten samt kursföreståndare för Juridisk översiktskurs, (JÖK) 15 hp. Hon undervisar även på grundkurserna Civilrätt A och Allmän rättslära, samt på specialkursen Försäkringsrätt. Hon undervisar ämnesmässigt främst inom allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsavtalsrätt. Jessika van der Sluijs utsågs 2013 av rektor till Årets Lärare vid Juridiska fakulteten.

Jessika van der Sluijs är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Hon är avdelningsledare för Forskningspanelen i försäkringsrätt, ledamot i Vetenskapliga rådet samt i Särskilda utskottet.

Det pågående projektet har arbetsnamnet ”Soft Law”. I ett sådant projekt undersöks hur olika soft law-mekanismer (t.ex. nämndsbeslut, rekommendationer, allmänna råd, branschöverenskommelser mm.) utfärdade av myndigheter eller privata subjekt, påverkar försäkringsrätten. Projektet finansieras av Stiftelsen för försäkringsrättslig forskning och planeras vara färdigställt i form av en monografi 2016.

Till tidigare forskning räknas, vid sidan om ett antal artiklar, avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring” (2006), antologin ”Studier i försäkringsrätt (2011) samt monografin ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law” (2013). 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa