Profiles

Viviana Stechina

Viviana Stechina

Forskningssekreterare

View page in English
Arbetar vid Avdelningen för forskningsstöd
Telefon 08-16 22 57
E-post viviana.stechina@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 6
Rum E 654
Postadress Forskningsstöd 106 91 Stockholm

Om mig

Sedan december 2017 arbetar jag som forskningssekreterare vid Avdelningen för forskningsstöd. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • stöd kring ansökningar till EU:s ramprogram Horizon 2020 med särskilt fokus på Marie Sklodowska-Curie Actions;
  • bistå i handläggning av finansierade EU-projekt inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions;
  • stöd till forskare i frågor som rör implementeringen av Nagoyaprotokollet.

Akademisk bakgrund:

Jag har en juristexamen från Cordobas Nationella Universitet, en Politices magisterexamen från Uppsala universitet och en doktorsexamen i statskunskap från Uppsala universitet. Efter disputationen har jag arbetat som forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala, där jag är nu affilierad forskare. Min forskning har berört frågor som korruption, transparens (offentlighetsprincipen), ansvarutkrävande och miljöpolitik. 

Senast uppdaterad: 2 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa