Stockholms universitet

Johnny WijkProfessor

Forskning

Inriktning

Jag skrev min avhandling om ransoneringsproblematiken och den illegala handeln - Svarta börsen - i Sverige under andra världskriget. Därefter har jag främst ägnat mig åt idrottshistorisk forskning och publicerade 2005 en bok om idrotten i Sverige under andra världskriget med titeln: Idrott, krig och nationell gemenskap. Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber. I den boken fokuserar jag på hur idrotten i Sverige under beredskapstiden fick en helt ny samhällsroll och med stora motionskampanjer som Fältsport, Riksmarscher, Allcykling, Folkspänsten, Riksorientering med flera liknande projekt kom idrottsrörelsen att integreras i den allmänna krispolitiken där samhällssolidaritet, konsensus mellan befolkningsgrupperna och civil beredskap var honnörsord. Ett särskilt avsnitt i boken belyser det stora intresset för friidrott - med särskilt fokus på de svenska löparna med Gunder Hägg i spetsen. - och hur massmedia skapade nationalidoler, inte minst under Häggs spektakulära resa till USA med vidhängande segrar mot världens bästa löpare mitt under brinnande världskrig.

Jag arbetar nu med en studie om de extremt starka framgångsperioder som först svensk tennis upplevde under 1980-talet och som sen närmast kopierades av den svenska golfen tio år senare. I bägge fallen handlade det om sporter som tidigare i Sverige var relativt små med endast enstaka internationella meriter, men plötsligt mångdubblades antalet utövare och snart kom även internationella framgångar av en helt annan art än tidigare. Jag har hittills publicerat tre uppsatser inom detta projekt, och i dessa uppsatser bl.a. presenterat en teoretisk modell jag skapat för att tydliggöra analysen av vilka samhälls- kontra inomidrottsliga faktorer man bör laborera med för att bättre förstå sig på idrottsgrenars tillväxt/framgång respektive tillbakagång. Tanken är det här kommer att bli en bok där även tennisens och golfens utvecklingshistoria i Sverige ska belysas
Ett annat forskningsperspektiv inom det idrottshistoriska området som engagerar mig är ämnet idrott, politik och bojkottaktioner 1945-2010. I flera avseenden är diskussionen om hur idrotten ska förhålla sig till den internationella politiska arenan ett tema som ständigt är aktuellt. Jag har publicerat ett par artiklar inom detta tema, bl.a. på nyhetssajten Newsmill angående bojkottaktionerna kring Davis Cup-tennis i Malmö 2009. Jag har även recenserat ett antal internationella böcker inom temat idrott och politik och har sammantaget samlat på mig mycket material som gör att jag planerar att skriva en bok inom detta tema.

Valda publikationer

Svarta börsen - samhällslojalitet i kris. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949, Stockholm 1992, (monografi, avhandling för doktorsexamen, nov. 1992, 326 sidor)

Idrott, krig och nationell gemenskap – om Riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber. Stockholm 2005 (monografi, Symposion, 359 sidor)

”Sport, politiska ideologier och det svenska ´tennisundret´”, Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 1990.

”Vad skall idrott vara bra för? Några funderingar kring 1900-talets debatt om idrottens samhällsnytta, samt ansats till undersökningsmodell gällande idrottens roll och funktion i samhället över tid”, i Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2003.

”Från folkrörelse till globalt maktmedel - om den internationella tävlingsidrotten som uppmärksammad kulturföreteelse”, Utrikesperspektiv, utrikespolitiska föreningen Lunds universitet, 2006:4.

”Det svenska 'golf- och tennisundret'. En parallell framgångshistoria - om tennisens och golfens elitutveckling samt en ansats till förklaringsmodell gällande orsaksfaktorer till idrottsframgångar”, i Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2007

”Idrotten tjänar på de politiska aktionerna och hot om bojkotter - om Davis Cup-matchen i Malmö och historien om politiska bojkotter runt idrotten, Newsmill.se, 7 mars 2009.

”De 'glömda' mästerskapen i Oslo 1946 - om tävlingarna där Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta”, Idrottsforum.org, 20 maj 2009.

”Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna- om Janne Lundqvist, Uffe
Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet”, Idrott, historia och samhälle, 2009, även publicerad i Idrottsforum.org, feb 2010.

”Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet - vilken verklighet är det vi studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten?” Idrottsforum.org, 25 febr 2009, även publicerad i Idrott, historia och samhälle, 2009.