Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mellanösterns språk och kulturer, arabiska - masterkurs

Inom denna kurs ska studenten skriva sitt examensarbete. Kursen ger studenten fördjupade kunskaper om vetenskapligt arbete, samt utvecklar studentens förmåga att självständigt och kritiskt utföra en vetenskaplig studie

Kursen leder, tillsammans med 90 högskolepoäng inom programmet, till en masterexamen i Mellanösterns språk och kulturer.