Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanösterns språk och kulturer, områdesstudier - masterkurs

 • 30 hp

Inom denna kurs ska studenten skriva sitt examensarbete. Kursen ger studenten fördjupade kunskaper om vetenskapligt arbete, samt utvecklar studentens förmåga att självständigt och kritiskt utföra en vetenskaplig studie.

Kursen leder, tillsammans med 90hp inom programmet, till en masterexamen i Mellanösterns språk och kulturer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, samt individuell handledning.

  Undervisningen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete som ska skrivas på engelska, ventilering av det skriftliga examensarbetet, samt opposition på en annan students examensarbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur för examensarbetet väljs i samråd med handledare.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43