Go to this page on our english site

Kretas arkeologi och historia under antiken

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till Kretas arkeologi och historia från de första mänskliga lämningarna till och med romersk tid. Under kursens gång studeras både arkeologiskt material och antika textkällor med särskilt fokus på sociala och politiska strukturer, religiöst liv, samt handel och kontakter. Kursen syftar till att ge en ökad medvetenhet om Kretas betydelse för medelhavets arkeologi och historia utifrån ett långtidsperspektiv. Dessutom belyser kursen olika moderna föreställningar om Kretas arkeologi och historia.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen