Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kretas arkeologi och historia under antiken

Kursen ger en introduktion till Kretas arkeologi och historia från de första mänskliga lämningarna till och med romersk tid. Under kursens gång studeras både arkeologiskt material och antika textkällor med särskilt fokus på sociala och politiska strukturer, religiöst liv, samt handel och kontakter. Kursen syftar till att ge en ökad medvetenhet om Kretas betydelse för medelhavets arkeologi och historia utifrån ett långtidsperspektiv. Dessutom belyser kursen olika moderna föreställningar om Kretas arkeologi och historia.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisnings- och examinationsform VT2022

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier på institutionen (Campusundervisning). Möjlighet till hybridundervisning finns vid sjukdom. Om förutsättningarna förändras under våren kommer undervisning gå över till zoom. Kursen examineras genom muntlig redovisning och hemtentamen.
  Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
  Examinator: Lena Sjögren

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fastställd av Institutionsstyrelsen 2018-01-30

   

  • Anna Lucia D’Agata, “The many lives of a ruin: history and metahistory of the Palace of Minos at Knossos”, i O. Krzyszkowska (red.), Cretan Offerings (British School at Athens studies, 18), London 2010, s. 57-69. (e-resurs från JSTOR via SUB)
  • Susan Lupack, “Minoan Religion” i E. H. Cline (red.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, Oxford University Press 2012, 14 sidor. (e-resurs via SUB)
  • John C. McEnroe, Architecture of Minoan Crete. Constructing Identity in the Aegean Bronze Age. University of Texas Press, Austin 2010. 202 s.
  • Mieke Prent, “Ritual and ideology in Early Iron age Crete: The Role of the Past and the East “ i A. B. Knapp & P. van Dommelen (red.), The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron
  • Age Mediterranean, Cambridge University Press 2014, s. 650-664. (e-resurs från Cambridge Core via SUB)
  • Donald Preziosi & Louise A. Hitchock, Aegean Art and Architecture. Oxford University Press. Oxford 1999. 252 s.
  • Cynthia W. Shelmerdine (red.), The Cambridge Companion to The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 2008. (452 s., kapitel enligt lärares urval) (e-resurs Cambridge Companions Online via SUB)
  • Rebecca J. Sweetman, “Roman Knossos: The Nature of a Globalized City”, American Journal of Archaeology 111, 2007, s. 61-81. (e-resurs från JSTOR via SUB)
  • The Encyclopedia of Ancient History (sökord enligt lärares urval) (e-resurs från Wiley Online Library via SUB)
  • Ruth Westgate, “House and society in Classical and Hellenistic Crete”, American Journal of Archaeology 111, 2007, s. 423-457. (e-resurs från JSTOR via SUB)
  • James Whitley, “Crete” i K. A. Raaflaub & H. van Wees (red.), A Companion to Archaic Greece, Wiley & Blackwell 2009, s. 273-293. (e-resurs via SUB)
  • Samt artiklar enligt lärares urval
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör