Kretas arkeologi och historia under antiken, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till Kretas arkeologi och historia från de första mänskliga lämningarna till och med romersk tid. Under kursens gång studeras både arkeologiskt material och antika textkällor med särskilt fokus på sociala och politiska strukturer, religiöst liv, samt handel och kontakter. Kursen syftar till att ge en ökad medvetenhet om Kretas betydelse för medelhavets arkeologi och historia utifrån ett långtidsperspektiv. Dessutom belyser kursen olika moderna föreställningar om Kretas arkeologi och historia.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen