Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Från fynd till föremål - dokumentation, fyndpreparering och tillvaratagande av arkeologiska föremål

Fynden som påträffas vid utgrävningar är en av arkeologins viktigaste källor till forntiden. Syftet med kursen är att lära ut metoder för fyndhantering, från omhändertagandet i fält, dokumentation, registrering och analys fram till magasinering. I kursen ingår också föremåls- och materialkännedom. Praktiska övningsmoment är kopplade till kursen.

Ett av arkeologins främsta källmaterial är de fynd som påträffas vid arkeologiska utgrävningar. Syftet med kursen är att lära ut metoder för fyndhantering av arkeologiska föremål. Du får lära dig om framtagandet i fält, dokumentation, registrering och analys fram till magasinering. I kursen ingår också föremåls- och materialkännedom. Praktiska övningsmoment är kopplat till kursen. Kursen vänder sig till både studenter och yrkesverksamma.

 • Kursupplägg

  Kursen Från fynd till föremål, 15 hp, är en kvällskurs (kl. 18-20) som ges under höstterminen. Undervisningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 2. Förutom föreläsningar så ingår även praktiska övningar.

  För att antas till kursen krävs fullgjord Arkeologi II, 30hp eller Antikens kultur och samhällsliv II, 30hp.

  Delkurser

  Från fynd till föremål är en fristående kurs om 15 hp.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och praktiska övningar.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:
  - Redogöra för metoder för framtagande i fält, dokumentation, registrering och analys samt bevarande av arkeologiska föremål.
  - Redovisa kunskaper i föremåls- och materialkännedom.
  - Praktiskt dokumentera arkeologiskt fyndmaterial.
  - Kritiskt bedöma och värdera olika typer av metoder för handhavande av arkeologiskt material.

   

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Lena Holmquist
  E-post: lena.holmquist@arklab.su.se