Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Från fynd till föremål - dokumentation, fyndpreparering och tillvaratagande av arkeologiska föremål

 • 15 hp

Fynden som påträffas vid utgrävningar är en av arkeologins viktigaste källor till forntiden. Syftet med kursen är att lära ut metoder för fyndhantering, från omhändertagandet i fält, dokumentation, registrering och analys fram till magasinering. I kursen ingår också föremåls- och materialkännedom. Praktiska övningsmoment är kopplade till kursen.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Ett av arkeologins främsta källmaterial är de fynd som påträffas vid arkeologiska utgrävningar. Syftet med kursen är att lära ut metoder för fyndhantering av arkeologiska föremål. Du får lära dig om framtagandet i fält, dokumentation, registrering och analys fram till magasinering. I kursen ingår också föremåls- och materialkännedom. Praktiska övningsmoment är kopplat till kursen. Kursen vänder sig till både studenter och yrkesverksamma.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020

Kursansvarig lärare och examinator: Lena Holmquist
Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar förlagda i Wallenberglaboratoriet. Kursen examineras genom en hemtentamen.

 • Kursupplägg

  Kursen Från fynd till föremål, 15 hp, är en kvällskurs (kl. 18-20) som ges under höstterminen. Undervisningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 2. Förutom föreläsningar så ingår även praktiska övningar.

  För att antas till kursen krävs fullgjord Arkeologi II, 30hp eller Antikens kultur och samhällsliv II, 30hp.

  Delkurser

  Från fynd till föremål är en fristående kurs om 15 hp.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och praktiska övningar.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:
  - Redogöra för metoder för framtagande i fält, dokumentation, registrering och analys samt bevarande av arkeologiska föremål.
  - Redovisa kunskaper i föremåls- och materialkännedom.
  - Praktiskt dokumentera arkeologiskt fyndmaterial.
  - Kritiskt bedöma och värdera olika typer av metoder för handhavande av arkeologiskt material.

   

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Lena Holmquist
  E-post: lena.holmquist@arklab.su.se