Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samisk arkeologi

Denna orienteringskurs ger dig en introduktion till samisk arkeologi, historia, religionshistoria och kultur.

Kursen behandlar möten bland människor i Sápmi från järnåldern till modern tid i Norge, Sverige, Finland och Ryssland utifrån det arkeologiska källmaterialet och skriftliga källor. Kursen berör frågor om samisk materiell kultur, etnicitet, kristnandeprocesser och kolonialism. Kursen har tyngdpunkt på materiella lämningar, såväl materiell kultur som mänskliga kvarlevor, och laborativa analyser av dessa.

Samedräkt