Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samisk arkeologi

Denna orienteringskurs ger dig en introduktion till samisk arkeologi, historia, religionshistoria och kultur.

Kursen behandlar möten bland människor i Sápmi från järnåldern till modern tid i Norge, Sverige, Finland och Ryssland utifrån det arkeologiska källmaterialet och skriftliga källor. Kursen berör frågor om samisk materiell kultur, etnicitet, kristnandeprocesser och kolonialism. Kursen har tyngdpunkt på materiella lämningar, såväl materiell kultur som mänskliga kvarlevor, och laborativa analyser av dessa.

Samedräkt
 • Kursupplägg

  Kursen ges första halvan av vårterminen och undervisningen äger rum på tisdagkvällar kl. 18-20, i Wallenberglaboratoriet, sal 231 (plan 2).

  Delkurser

  Samisk arkeologi är en fristående kurs om 7,5hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

  Kursmål

  För godkänt resultat på kursen ska du kunna: 
  - redogöra för den samiska arkeologins materiella lämningar
  - kritiskt granska framtagandet och analyser av samiska arkeologiska lämningar
  - diskutera och reflektera kring frågor om repatriering och återbegravning av både materiell kultur och mänskliga kvarlevor

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.archaeology.su.se/utbildning. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör
  Studievägledare