Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser

Kursen behandlar arkeologiska biografier som ett sätt att studera en enskild förhistorisk individ genom olika faser i livet, ett enskilt föremål från tillverkning till slutgiltig deponering eller hur användningen av en plats förändrats över tid.

Kursen berör hur olika laborativa analysmetoder för att studera arkeologiska föremål, individer och platser ur ett biografiskt perspektiv kan ge en mer detaljerad bild av variationen och mångfalden i förhistoriska relationer, teknologier och kulturella praktiker. Kursen ger en introduktion till den teoretiska bakgrunden och en fördjupad genomgång av olika arkeologiska tillämpningar utifrån ett brett geografiskt och kronologiskt perspektiv.

Keramik. Foto: Sven Isaksson
 • Kursupplägg

  Kursen ges andra halvan av vårterminen och undervisningen äger rum på tisdagkvällar kl. 18-20, i Wallenberglaboratoriet.

  Delkurser

  Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser, är en fristående kurs om 7,5hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och praktiska övningar.

  Kursmål

  För godkänt resultat ska du kunna:
  - redogöra för grunderna i arkeologisk stratigrafi.
  - redogöra för hur tafonomiska faktorer påverkar det arkeologiska källmaterialet.
  - ge exempel på analysmetoder för olika typer av arkeologiskt källmaterial. 
  - ge exempel på studier av individer, föremål respektive platser inom fältet arkeologiska biografier.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.archaeology.su.se/utbildning. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör