Arkeologins laborativa metoder II, 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge kunskaper om naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för att analysera arkeologiskt material. Kursen ger färdigheter i provtagning fält och i laboratorium, praktisk förståelse för laboratoriearbete samt övning i att arbeta tvärvetenskapligt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen