Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Osteoarkeologisk metodik

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen fördjupar kunskapen om osteoarkeologisk metodik och tolkningsproblematik där studenten självständigt ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av osteoarkeologiska problemställningar.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi.
Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier samt handledning. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - kristiskt och systematiskt integrera kunskap om osteoarkeologiska metoder och tolkningsprocesser
  - analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, och situationer inom osteoarkeologi samt visa väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet
  - utifrån en fördjupad osteoarkeologisk metodkunskap och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar
  - planera och med adekvata metoder genomföra olika typer av uppgifter inom osteoarkeologin och därvid beakta gällande forskningsetiska normer.

   

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Jan Storå, jan.stora@ofl.su.se