Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Om planeter och liv i universum, orienteringskurs

Frågan om eventuellt utomjordiskt liv är en av de största frågor människan kan ställa sig. Hur nära är vi svaret idag?

Under denna kurs möter du bl.a. dessa frågor: Hur ser planeterna och deras månar ut i vårt solsystem? Finns det primitivt liv på någon av dem? Är jorden den enda bebodda planeten i universum? Hur uppkom och utvecklades livet på jorden? Kan något liknande ha hänt på andra planeter ute bland Vintergatans miljarder solar? Kan intelligent liv i så fall ha utvecklats även där?

 • Kursupplägg

  Kursen ges normalt på campus under kvällstid men under första halvan av vårterminen 2022 sker föreläsningarna "on-line" med hjälp av mötesverktyget Zoom. För andra halvan av terminen kommer besked senare.

  I kursen ingår en laboration som måste bli godkänd för att få godkänt i hela kursen. Kursdeltagarna delas in i två grupper och laborationen genomförs i den vanliga föreläsningssalen vid två tillfällen, ett tillfälle för respektive grupp. Närmare information kommer vid kursstart.

  Undervisning

  Föreläsningar sker "on-line" med verktyget Zoom, åtminstone under den första halvan av terminen. Förhoppningsvis kan vi återgå till campusundervisning i AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm, under terminens andra halva.

  Förberedelser

  • Se till att du har uppgifterna för ditt Universitetskonto
  • Bekanta dig med Athena och Zoom.
  • Se till att du har program installerade för att se/läsa mp4- (video) respektive PDF-filer (om inget förinstallerat videoprogram fungerar är VLC media player ett alternativ)
  • Se till att du har ett program som du kan använda för att skriva din laborationsrapport och som kan skapa en PDF, t.ex. LibreOffice.

  Examination

  Skriftlig tentamen och laboration.

  Examinator

  Alexis Brandeker

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen startar tisdagen den 18 januari 2022. Föreläsningarna ges tisdagkvällar kl. 18-20, och under första halvan av vårterminen sker dessa på distans via videotjänsten Zoom. Under andra halvan av terminen hoppas vi på att undervisningen kan vara på plats i AlbaNova, i sal FR4, Roslagstullsbacken 21. I kursen ingår en laboration som genomförs på plats i AlbaNova.

  Läs mer om hur undervisningen påverkas av restriktioner här.

  Tentamen: 10/5 2022. Omtentamen: 31/5 2022.

  Mer information om kursens struktur, länk till onlineföreläsningar, information om laboration, inklusive viktiga tidpunkter, kommer att finnas på kurssidan i Athena. V.g. läs dessa i samband med kursstarten.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Comins, N. F. - Discovering the Universe, 11:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York/Macmillan International.

  Rothery, Gilmour & Sephton - An Introduction to Astrobiology, 3:e upplagan (paperback), Cambridge University Press (in association with The Open University)

  Kursböckerna bör kunna köpas i bl.a. Akademibokhandeln i city, Mäster Samuelsgatan 32, och i nätboklådor som Bokus, Adlibris och Amazon.se.

  Utöver böckerna tillkommer laborationshandledning och eventuellt ytterligare artiklar o.likn., som delas ut under kursens gång.

 • Kursrapporter