Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Om planeter och liv i universum, orienteringskurs

Under denna kurs möter du bl.a. dessa frågor: Hur ser planeterna och deras månar ut i vårt solsystem? Finns det primitivt liv på någon av dem? Är jorden den enda bebodda planeten i universum? Hur uppkom och utvecklades livet på jorden? Kan något liknande ha hänt på

andra planeter ute bland Vintergatans miljarder solar? Finns det andra

civilisationer därute som, liksom vi, frågar om de är ensamma i universum? Kan vi i så fall få kontakt med dem?

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.