Solen och andra stjärnor, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om solens och andra stjärnors struktur och utveckling - deras födelse ur det interstellära mediet, liv på huvudserien samt deras spektakulära åldrande och död. Vi tittar på de fysikaliska principerna som bestämmer en stjärnas ljusstyrka och livslängd. Stjärnors olika utvecklingsstadier undersöks - protostjärnor, huvudseriestjärnor, röda jättar, planetariska nebulosor och supernovor. Vi diskuterar också de slutprodukter som kan uppstå vid en stjärnas död - vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål - samt de fenomen som dessa slutprodukter kan ge upphov till, och stjärnornas roll i universums kemiska utveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen