Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Solen och andra stjärnor, orienteringskurs

Solen, vår närmaste stjärna, är grunden för livet på jorden. Eftersom den är så nära oss kan vi studera mycket finare detaljer på solen jämfört med alla andra stjärnor. Solytan har i årtionden observerats med det framgångsrika svenska solteleskopet på La Palma och en av astronomerna som leder arbetet med teleskopet kommer att vara din lärare i denna kurs.

Solfläckar
Solfläckar observerade med Svenska solteleskopet, La Palma. Bild: G. Scharmer och M. Löfdahl, Institutitet för solfysik, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet

Kursen handlar om solens och andra stjärnors struktur och utveckling - deras födelse ur det interstellära mediet, liv på huvudserien samt deras spektakulära åldrande och död. Vi tittar på de fysikaliska principerna som bestämmer en stjärnas ljusstyrka och livslängd. Stjärnors olika utvecklingsstadier undersöks - protostjärnor, huvudseriestjärnor, röda jättar, planetariska nebulosor och supernovor. Vi diskuterar också de slutprodukter som kan uppstå vid en stjärnas död - vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål - samt de fenomen som dessa slutprodukter kan ge upphov till, och stjärnornas roll i universums kemiska utveckling.

 • Kursupplägg

  Kursen erbjuds normalt under höstterminen på campus under kvällstid (föreläsningar i AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm), men om detta inte är möjligt p.g.a. covid-19-situationen sker föreläsningar o.likn. istället via mötesverktyget Zoom.

  Undervisning

  Förberedelser för den som har blivit antagen till kursen och registrerat sig:

  • Se till att du har uppgifterna för ditt Universitetskonto
  • Bekanta dig med Athena och Zoom.
  • Se till att du har program installerade för att läsa mp3- respektive PDF-filer

  Examination

  Skriftlig tentamen i lokal i AlbaNova. Om tentamen inte kan genomföras på plats i AlbaNova, p.g.a. smittspridningssitutionen, anordnas tentamen på distans.

  Examinator

  Dan Kiselman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursens föreläsningar ges måndagskvällar kl. 18-20 med början måndagen den 30 augusti 2021. Om föreläsningarna genomförs i sal kommer salen preliminärt att vara FR4. Detaljerat schema kommer i lärplattformen Athena.

  Tentamen 13 december kl. 18-21.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Green & Jones (eds.), An Introduction to the Sun and Stars, 2nd edition, 2015, Cambridge University Press, ISBN 978 1 107 49263 9.

 • Kontakt

  Studentexpedition och studievägledning:
  Tel: 08 5537 8650 alt. 08 5537 8652
  E-post: studieinfo@astro.su.se


  Kursansvarig lärare:
  Dan Kiselman
  Tel: 08-553 785 31
  E-post: dan@astro.su.se