Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Solen och andra stjärnor, orienteringskurs

Kursen handlar om solens och andra stjärnors struktur och utveckling - deras födelse ur det interstellära mediet, liv på huvudserien samt deras spektakulära åldrande och död. Vi tittar på de fysikaliska principerna som bestämmer en stjärnas ljusstyrka och livslängd. Stjärnors olika utvecklingsstadier undersöks - protostjärnor, huvudseriestjärnor, röda jättar, planetariska nebulosor och supernovor. Vi diskuterar också de slutprodukter som kan uppstå vid en stjärnas död - vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål - samt de fenomen som dessa slutprodukter kan ge upphov till, och stjärnornas roll i universums kemiska utveckling.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.