Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jordens och universums framtid ur ett astronomiskt perspektiv, orienteringskurs

Kursen behandlar observationella och teoretiska aspekter av astronomiska processer och objekt som kan inverka på jordelivet och den framtida utvecklingen av universum i stort. I kursen behandlas bl.a. möjlig inverkan från asteroid-/kometkollisioner, utbrott på solen, supernovor och gammablixtar, solens utveckling och dess plats i Vintergatssystemet, den framtida kollisionen mellan Vintergatssystemet och Andromedagalaxen och scenarier för universums utveckling under långa tidsskalor. En jämförelse görs med antropogena processer, såsom global uppvärmning och terraformering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.