Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litauiska III

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska få förbättrade praktisk språkfärdighet och vidgad kunskaper om det litauiska språket och litteraturen. Dessutom får du en grammatisk överblick av språket ur allmänlingvistiskt perspektiv samt en överblick av klassisk litauisk litteratur.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Översikt över litauisk morfologi och syntax, 7.5 hp, Skriftlig framställning, 7.5 hp, Klassisk litauisk litteratur del 1, 7.5 hp, Text, 7.5 hp. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Obs: Webbaserad undervisning under höstterminen med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning och all examination vid Avdelningen för baltiska språk under höstterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor Lilita Zalkalns: lilita.zalkalns@balt.su.se