Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biologer i samhället

 • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till utbildningen i biologi med särskilt fokus på dess betydelse och användbarhet i dagens samhälle.

Kursen ger även deltagarna konkreta redskap för att förbättra sina studievanor och
medvetandegöra studenterna om den kompetens utbildningen ger. Arbetsmarknadsfrågor och karriärplanering ges ett stort utrymme.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Birgitta Åkerman

  E-mail: birgitta.akerman@su.se

  Tel: +46 8 16 3660

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.