Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Biologer i samhället

Kursen ger en introduktion till utbildningen i biologi med särskilt fokus på dess betydelse och användbarhet i dagens samhälle.

Kursen ger även deltagarna konkreta redskap för att förbättra sina studievanor och
medvetandegöra studenterna om den kompetens utbildningen ger. Arbetsmarknadsfrågor och karriärplanering ges ett stort utrymme.

 • Kursupplägg

  Aktiviteterna sker normalt i sal E306, Svante Arrhenius väg 20 C. Se schemat.

  Undervisning

  Seminarier ges (ungefär) varannan onsdag eftermiddag.

  Betygskriterier

  Delkurs 1, Introduktion 3 hp följs av studenter som går sin första termin, delkursen har inlämningsuppgifter och närvarokrav. Närvaron redovisas med One-Minute-Paper (OMP). För att bli godkänd krävs godkända inlämningsuppgifter, betyget sätts utifrån antalet inlämnade OMP, 11 i tid inlämnade OMP ger A, 10= B, 9= C, 8= D och 7= E. Undervisningsformen är föreläsningar och seminarier. Om man missar första veckan finns en omfattande skriftlig ersättningsuppgift.

  Delkurs 2, Biologer i arbetslivet 3 hp, som löper under alla sex terminerna, har närvarokrav som redovisas med One-Minute-Paper (OMP). Ju fler inlämnade OMP desto mer har du lärt dig om arbetsmarknaden för biologer; 20 ger E, 21 ger D, 23 ger C, 25 ger B och minst 27 ger A. OMP från Arbetsmarknadsdagarna ger dubbla ”närvaron”.

  Delkurs 3 Curriculum vitae (CV) 1,5 hp har skriftlig examination i form av inlämningsuppgifter och två CVn inlämnade med minst ett års mellan rum, där en tydlig progression skall synas. Betyget är icke godkänd eller godkänd.

  One-Minute-Paper (OMP) ska omfatta ett par meningar och handla om dina intryck från föreläsningen. OBS! OMP skrivs i läroplattformen Athena i nära anslutning till undervisningstillfället, inom 48 timmar.

  Examination

  Skriftliga inlämningsuppgifter oftast i form av One-Minute-Paper (OMP).

  Examinator

  Birgitta Åkerman
  E-post: birgitta.akerman@su.se
  Tel: +46 8 16 3660

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kursbok.

 • Kontakt