Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Östersjöns miljö

Kursen behandlar grundläggande biologi samt strukturerande abiotiska och biotiska faktorer i Östersjöns djur- och växtsamhällen.

Under kursens gång får du även insikt i energi- och materialflöden i Östersjöns ekosystem och hur dessa påverkas av människans verksamhet, t.ex. av eutrofiering, industriutsläpp och miljögifter. Även människans nyttjande och förvaltning av naturresurser och fiske tas upp.

Information till antagna sommarterminen 2023

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Informationen nedan är viktig för att du ska säkerställa att du får behålla din plats, läs den noga och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv (se Registrering). I god tid innan sista registreringsdag måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig (se Behörig med villkor). Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen (se Lämna återbud). Se även information nedan till dig med funktionsnedsättning eller som är reservplacerad.

Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda (se ovan). För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Registreringsperioder sommaren 2023:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 8e maj och stänger söndagen ca en vecka innan kursstart.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer nedan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Praktik, forskningspraktik och examensarbete

Du som skickade in din arbetsplan för praktik och forskningspraktik eller din forskningsidé för examensarbete avancerad nivå enligt utsatt tid och har fått den godkänd har blivit antagen till kursen och kan registrera dig, förutsatt att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan). Du som skickat in arbetsplan/forskningsidé efter utsatt tid har reservplacerats och antas så fort den godkänts. Om du ännu inte skickat in din arbetsplan/forskningsidé kan du läsa mer om detta längre ned på denna sida under "Mer information/Så ansöker du".

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott. Har du ett avbrott på kursen kan du inte söka den igen.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Kursen utgörs av två veckor i fält på Askö, följt av uppsatsskrivning och seminarium. Sista veckan avslutas med redovisning av projektarbeten och skriftlig examination.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, exkursioner, fältstudier, seminarier, praktiska övningar, projektarbeten samt laborationer.

  Notera att kursen börjar med resa till Askö redan på morgonen dag ett.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov samt skriftlig och muntlig redovisning.

  Examinator

  Agnes Karlsson

  E-mail: agnes.karlsson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Snoeijs-Leijonmalm, P., Schubert, H., Radziejewska, T. (Eds.). Biological Oceanography of the Baltic Sea. Springer 2017. ISBN 978-94-007-0668-2. Finns att ladda ned som som e-bok från Stockholms Universitetsbibliotek.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Nedan följer praktisk information om fältavsnittet på Östersjöcentrums fältstation Askö. Avresa kommer att ske med buss från DEEP till Utterviks brygga, varifrån båt går till Askö. Notera att arbete på fältstationen sker även under helger.

  Information om fältavsnittet

  Kost och logi

  Förläggning i 1-3 bäddsrum (enkelrummen räcker inte åt alla). Mat till självkostnadspris, ca. 100 kr/person och dag (helpension) betalas med kort på plats. Det går att kompletteringshandla i Trosa under kursens gång, men själva Askö är en underbar ö, helt utan butik, men med en rik flora och fauna.

  Utrustning att ta med

  Sänglinne (ej sovsäck), handdukar, regn- och vindtäta kläder, stövlar, badkläder, egen snorkelutrustning om ni har (snorkelutrustning finns även att låna på Askö), arbetshandskar, fågelkikare, lupp, pincett/fästingplockare, chips, bra-att-ha-i-fält-prylar, m.m.

  SE ÖVER DINA VACCINATIONER! Askö är högriskområde för TBE.
   

  Länkar

  Ni kan hitta mycket bra information här:

  Östersjöcentrums hemsida

  Havet.nu - Nyheter, forskning och fakta om havet

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå