Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Östersjöns miljö för biogeovetare

Kursen behandlar grundläggande biologi samt strukturerande abiotiska och biotiska faktorer i Östersjöns djur- och växtsamhällen.

Under kursens gång får du även insikt i energi- och materialflöden i Östersjöns ekosystem och hur dessa påverkas av människans verksamhet, t.ex. av eutrofiering, industriutsläpp och miljögifter. Även människans nyttjande och förvaltning av naturresurser och fiske tas upp. Dagsaktuella Östersjöproblem och händelser analyseras.

Information till antagna sommarterminen 2024

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder sommaren 2024

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa vår information för antagna studenter.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 29e april och stänger söndagen drygt en vecka innan kursstart.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information i länken till antagna ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Kursen utgörs av två veckor i fält på Askö, följt av uppsatsskrivning och seminarium. Sista veckan avslutas med redovisning av projektarbeten och skriftlig examination.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, exkursioner, fältstudier, seminarier, praktiska övningar, projektarbeten samt laborationer.

  Notera att kursen börjar med resa till Askö redan på morgonen dag ett.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov samt skriftlig och muntlig redovisning.

  Examinator

  Agnes Karlsson

  E-mail: agnes.karlsson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Årets kurs börjar med 12 dagar på Askö från 5 augusti. Mer information om fältresan kommer närmare inpå.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Snoeijs-Leijonmalm, P., Schubert, H., Radziejewska, T. (Eds.). Biological Oceanography of the Baltic Sea. Springer 2017. ISBN 978-94-007-0668-2. Finns att ladda ned som som e-bok från Stockholms Universitetsbibliotek.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Nedan följer praktisk information om fältavsnittet på Östersjöcentrums fältstation Askö. Avresa kommer att ske med buss från DEEP till Utterviks brygga, varifrån båt går till Askö. Notera att arbete på fältstationen sker även under helger.

  Information om fältavsnittet

  Kost och logi

  Förläggning i 1-3 bäddsrum (enkelrummen räcker inte åt alla). Mat till självkostnadspris, ca. 100 kr/person och dag (helpension) betalas med kort på plats. Det går att kompletteringshandla i Trosa under kursens gång, men själva Askö är en underbar ö, helt utan butik, men med en rik flora och fauna.

  Utrustning att ta med

  Sänglinne (ej sovsäck), handdukar, regn- och vindtäta kläder, stövlar, badkläder, egen snorkelutrustning om ni har (snorkelutrustning finns även att låna på Askö), arbetshandskar, fågelkikare, lupp, pincett/fästingplockare, chips, bra-att-ha-i-fält-prylar, m.m.

  SE ÖVER DINA VACCINATIONER! Askö är högriskområde för TBE.

  Länkar

  Ni kan hitta mycket bra information här:

  Östersjöcentrums hemsida

  Havet.nu - Nyheter, forskning och fakta om havet

 • Kontakt