Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Östersjöns miljö för biogeovetare

Kursen behandlar grundläggande biologi samt strukturerande abiotiska och biotiska faktorer i Östersjöns djur- och växtsamhällen.

Under kursens gång får du även insikt i energi- och materialflöden i Östersjöns ekosystem och hur dessa påverkas av människans verksamhet, t.ex. av eutrofiering, industriutsläpp och miljögifter. Även människans nyttjande och förvaltning av naturresurser och fiske tas upp. Dagsaktuella Östersjöproblem och händelser analyseras.

 • Kursupplägg

  Kursen börjar med ett teorimoment på universitet varpå två fältveckor på Askö följer. Sista veckan ägnas åt uppsatsskrivning och seminarium.

  Delkurser

  Kursen består av följande moment:
  1. Teori 3 hp
  2. Fältstudier Askölaboratoriet 3 hp
  3. Uppsats och seminarium 2 hp
   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, exkursioner, fältstudier, seminarier, praktiska övningar, projektarbeten samt laborationer.
   

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten: 1) förstå och kunna redogöra för Östersjöns geologiska historia och hur denna förklarar Östersjöns speciella
  fauna och flora idag 2) kunna beskriva hur Östersjöns näringsväv ser ut med avseende på fauna och flora samt grovt redogöra för de trofiska interaktionerna i Östersjöns ekosystem 3) kunna redogöra för viktiga faktorer som styr biologisk mångfald och ekologiska processer i Östersjön och 4) kunna redogöra för hur Östersjöns ekosystem reagerar på naturlig och mänsklig påverkan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov samt skriftlig och muntlig redovisning.

  Examinator

  Andreas Novotny

  E-mail: andreas.novotny@su.se

  Tel: +46 8 16 3793

  Agnes Karlsson

  E-mail: agnes.karlsson@su.se

  Tel: +46 8 16 1246

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Snoeijs-Leijonmalm, P., Schubert, H., Radziejewska, T. (Eds.). Biological Oceanography of the Baltic Sea. Springer 2017. ISBN 978-94-007-0668-2. Finns att ladda ned som som e-bok från Stockholms Universitetsbibliotek.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Nedan följer praktisk information om fältavsnittet på Östersjöcentrums fältstation Askö. Avresa kommer att ske med buss från DEEP till Utterviks brygga, varifrån båt går till Askö. Notera att arbete på fältstationen sker även under helger.

  Information om fältavsnittet

  Kost och logi

  Förläggning i 1-3 bäddsrum (enkelrummen räcker inte åt alla). Mat till självkostnadspris, ca. 100 kr/person och dag (helpension) betalas med kort på plats. Det går att kompletteringshandla i Trosa under kursens gång, men själva Askö är en underbar ö, helt utan butik, men med en rik flora och fauna.

  Utrustning att ta med

  Sänglinne (ej sovsäck), handdukar, regn- och vindtäta kläder, stövlar, badkläder, egen snorkelutrustning om ni har (snorkelutrustning finns även att låna på Askö), arbetshandskar, fågelkikare, lupp, pincett/fästingplockare, chips, bra-att-ha-i-fält-prylar, m.m.

  SE ÖVER DINA VACCINATIONER! Askö är högriskområde för TBE.

  Länkar

  Ni kan hitta mycket bra information här:

  Östersjöcentrums hemsida

  Havet.nu - Nyheter, forskning och fakta om havet

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå