Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan – uppdragsutbild

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasieskolan, 7,5 hp. En introduktionskurs i svenska som andraspråk som vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag.

Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Du höjer din kompetens och du börjar din väg mot behörighet. Du kan sedan läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Även lärare som är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är även öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Studera med 80 procent av lönen

Du kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid du studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen, d.v.s. arbetsgivaren, som ansöker om statsbidrag.

Se Skolverkets webbplats: Introduktionskurs i svenska som andraspråk under rubriken Studera med 80 procent av lönen.

Att tänka på vid ansökan

Arbetsgivaren ska godkänna att du deltar:

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen är campusförlagd och ges i form av sex seminarieträffar à 3 timmar vardera. Närvaro är obligatorisk på minst 80 % av undervisningen. Dessutom finns kursmaterial samt forum för diskussion tillgängligt via kursens lärplattform.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (480 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema publiceras senast en månad före kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)