Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen

Kursen tar sin utgångspunkt i kritiska analyser av hur olika forskningsproblem och studieobjekt perspektiveras, synliggörs, kommuniceras och formar den kunskap som presenteras i olika studier inom didaktik/pedagogik som vetenskap. Studenterna får arbeta med att tillämpa kritiska perspektiv på ett antal utvalda studier och diskutera etiska aspekter i relation till didaktisk/pedagogisk forskning.