Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt)

 • 15 hp

Hur sätter företag priser och hur fungerar konkurrens? Gör högre lön att man vill arbeta mer eller vill ha mer semester? Dessa och likande frågor kan du få besvarade i kursen Mikroteori med tillämpningar.

Kursen ger en överblick över nationalekonomisk mikroteori och, inte minst, en inblick i hur omvärlden kan förstås ur ett ekonomiskt perspektiv. Centrala frågor är hur man kan analysera konsumentbeteende, vinstmaximerande företags beteende och hur marknader fungerar. Detta lägger grunden för en förståelse för betydelsen av konkurrens och konsekvenser för ekonomisk välfärd. Kursen belyser också grunderna för lönebildning, handelsteori, effekter av skatter och tullar samt de viktigaste orsakerna till marknadsmisslyckanden (en helt central problematik för bl a klimatfrågan) och åtgärder för att hantera dessa.  


Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas ekonomisk analys och hur man med enkla ekonomiska verktyg kan belysa viktiga ekonomiska samband. I tillämpningsdelen appliceras den ekonomiska analysen på en rad frågor som rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt.
 

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga nationalekonomi?

  Två studenter berättar om hur det är att läsa nationalekonomi på Stockholms universitet.

  Nyfiken på nationalekonomi?

  Möt våra lärare

  ”Man lär sig tänka som en nationalekonom”

  Anna Seim är forskare och lärare vid Nationalekonomiska institutionen. Hon tycker att en utbildning i nationalekonomi ger en ekonomisk allmänbildning som är värdefull i alla sammanhang.

 • Kontakt