Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt)

Hur sätter företag priser och hur fungerar konkurrens? Gör högre lön att man vill arbeta mer eller vill ha mer semester? Dessa och likande frågor kan du få besvarade i kursen Mikroteori med tillämpningar.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Nationalekonomiska institutionen vårterminen 2021! Viktig information för dig som har sökt en kurs i nationalekonomi vårterminen 2021 och är antagen eller reservplacerad.

Besked om du är antagen eller inte får du på antagning.se:

 • 10 december 2020 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav senast den 16 december), och
 • 21 december 2020 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav)

OBS! Webbregistreringen är endast öppen 28 december 2020 till och med 11 januari 2021

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress eller det telefonnummer som du själv har uppgett på antagning.se.

Antagen till kurs och behörig

 1. Tacka ja på antagning.se senast den 16 december 2020.
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto.
 3. Webbregistrera dig under perioden 28 december 2020 till och med 11 januari 2021.
 4. Välj eventuell grupp på kursens plats på Athena

Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen! Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se.

Antagen med villkor till kurs

 1. Tacka ja på antagning.se senast den 16 december 2020.
 2. Maila institutionen under perioden 28 december 2020 till och med 11 januari 2021 på registrering@ne.su.se och meddela att du vill ha din plats när du visat att du är behörig. Ange namn, personnummer och kurs.
 3. Maila institutionen senast den 12 februari 2021 på registrering@ne.su.se och visa att du uppfyller behörighetskraven för att institutionen ska kunna registrera dig på kursen.

Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på kursen! Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se.

Reserv till kurs efter första urvalet

 1. Tacka ja på antagning.se senast 16 december 2020.
 2. Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan.

Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet, se instruktioner nedan.

Reserv till kurs efter andra urvalet

Om det finns lediga platser på en kurs efter den 11 januari 2021, så kontaktar vi reserver i turordning. Kontakt sker via den e-post eller det telefonnummer som du själv har uppgett på antagning.se.

Kurs- och studieinformation

Information om alla våra kurser hittar du på vår hemsidas utbildningssidor. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman samt annan studieinformation. Information om undervisning vårterminen 2021 med anledning av COVID-19 kommer att finnas senast i mitten av december.

Kom ihåg att du måste anmäla dig i tid för att få skriva tentamen/dugga. Anmälan till tentamen görs via Ladok där också anmälningsperioden framgår. Kom ihåg att kontrollera att du har uppgett en e-postadress i Ladok som du vanligtvis använder ifall vi behöver nå dig.

Athena

När du har registrerat dig kommer du att få tillgång till kursens plats på Athena som används för information under kursens gång. Där väljer du också eventuell grupp för övningar/seminarier. Det är alltså på Athena som vi samlar allt som rör din kurs. Vi rekommenderar att du laddar ned appen itslearning till din mobiltelefon och slår på notifieringar för att du ska få ett meddelande när informationen på Athena har uppdaterats.

Sen anmälan

Den 15 december 2020 öppnar antagning.se för sen anmälan till de kurser där det kan finnas platser kvar. Om du är behörig till de kurser du har gjort en sen anmälan till, rangordnas din anmälan efter den dag anmälan kom in.
Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan en sen anmälan blir behandlad. Antagningsbesked ser du på antagning.se.

Obs! Du blir reservplacerad om du har gjort en sen anmälan till en kurs och är behörig. Om det finns lediga platser på en kurs efter den 11 januari 2021, så kontaktar vi reserver i turordning. Kontakt sker via den e-post eller det telefonnummer som du själv har uppgett på antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger en överblick över nationalekonomisk mikroteori och, inte minst, en inblick i hur omvärlden kan förstås ur ett ekonomiskt perspektiv. Centrala frågor är hur man kan analysera konsumentbeteende, vinstmaximerande företags beteende och hur marknader fungerar. Detta lägger grunden för en förståelse för betydelsen av konkurrens och konsekvenser för ekonomisk välfärd. Kursen belyser också grunderna för lönebildning, handelsteori, effekter av skatter och tullar samt de viktigaste orsakerna till marknadsmisslyckanden (en helt central problematik för bl a klimatfrågan) och åtgärder för att hantera dessa. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas ekonomisk analys och hur man med enkla ekonomiska verktyg kan belysa viktiga ekonomiska samband. I tillämpningsdelen appliceras den ekonomiska analysen på en rad frågor som rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt.

  Kursmaterial finns tillgängligt på Athena under kursens gång.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar/seminarier. Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: två skriftliga duggor* samt en skriftlig tentamen. En del av poängen på tentamen kan tillgodoräknas genom löpande examination under kursens gång.

  * en dugga är en förberedande delexamination.

  Examinator

  Examinator/kursansvarig: Lars Vahtrik

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Krugman, Paul, R. och Wells, Robin, Microeconomics, Palgrave Macmillan. Senaste upplagan.

  Häckner, J., Jacobsson, A. och Muren, A. (red.) Tillämpad mikroekonomi, Studentlitteratur. Senaste upplagan.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga nationalekonomi?

  Två studenter berättar om hur det är att läsa nationalekonomi på Stockholms universitet.

  Nyfiken på nationalekonomi?

  Möt våra lärare

  ”Man lär sig tänka som en nationalekonom”

  Anna Seim är forskare och lärare vid Nationalekonomiska institutionen. Hon tycker att en utbildning i nationalekonomi ger en ekonomisk allmänbildning som är värdefull i alla sammanhang.

 • Kontakt

  Kursadministratör mikro, makro halvfart & kandidatuppsats
  Studievägledare grundnivå
  Studierektor - grundnivå och avancerad nivå