Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt)

Hur sätter företag priser och hur fungerar konkurrens? Gör högre lön att man vill arbeta mer eller vill ha mer semester? Dessa och likande frågor kan du få besvarade i kursen Mikroteori med tillämpningar.

Kursen ger en överblick över nationalekonomisk mikroteori och, inte minst, en inblick i hur omvärlden kan förstås ur ett ekonomiskt perspektiv. Centrala frågor är hur man kan analysera konsumentbeteende, vinstmaximerande företags beteende och hur marknader fungerar. Detta lägger grunden för en förståelse för betydelsen av konkurrens och konsekvenser för ekonomisk välfärd. Kursen belyser också grunderna för lönebildning, handelsteori, effekter av skatter och tullar samt de viktigaste orsakerna till marknadsmisslyckanden (en helt central problematik för bl a klimatfrågan) och åtgärder för att hantera dessa. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas ekonomisk analys och hur man med enkla ekonomiska verktyg kan belysa viktiga ekonomiska samband. I tillämpningsdelen appliceras den ekonomiska analysen på en rad frågor som rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt.

  Kursmaterial finns tillgängligt på Athena under kursens gång.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar/seminarier. Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: två skriftliga duggor* samt en skriftlig tentamen. En del av poängen på tentamen kan tillgodoräknas genom löpande examination under kursens gång.

  * en dugga är en förberedande delexamination.

  Examinator

  Jonas Vlachos

  Kursansvariga:
  Mikael Priks
  Adam Jacobsson
  Jonas Vlachos

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen har en ny bok i litteraturlistan VT23 som ännu inte finns i tryck på grund av pappersbrist:

  Priks och Vlachos, Nationalekonomins verktyg (ISBN: 978-91-44-15986-7), Studentlitteratur.

  Boken finns i handeln vecka 2, 2023.  Beställ gärna ett exemplar på din bokhandel redan nu för att säkra tillgången till kursstart vecka 3.
  Tips! Akademibokhandeln, Campusbokhandeln och biblioteket på Frescati har redan gjort beställningar och kan vara det snabbaste alternativet att säkra ett exemplar.

  Är du en student i behov av stöd och har rätt till ett inläst exemplar av boken eller att få den i punktskrift? Kontakta biblioteket på Frescatis kontaktperson: hanna.torsson.freij@su.se redan nu, så guidar hon dig om hur du ska gå till väga.

  Vem har rätt till inläst kurslitteratur eller punktskrift?

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga nationalekonomi?

  Två studenter berättar om hur det är att läsa nationalekonomi på Stockholms universitet.

  Möt våra lärare

  ”Man lär sig tänka som en nationalekonom”

  Anna Seim är forskare och lärare vid Nationalekonomiska institutionen. Hon tycker att en utbildning i nationalekonomi ger en ekonomisk allmänbildning som är värdefull i alla sammanhang.

 • Kontakt

  Kursadministratör
  Studievägledare grundnivå och lärare
  Studierektor grundnivå och avancerad nivå