Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Politisk ekonomi

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Kursen är en introduktion till politisk ekonomi med fokus på politisk utveckling som ger djupgåendekunskaper inom ett antal viktiga frågor på forskningsfronten. Kursen består av två huvuddelar. I den förstadelen studerar vi teorier som rör politikers olika motiv samt hur och varför den politiska processen kan ledatill marknadsimperfektioner. Den andra delen av kursen ägnas åt att studera ett antal aktuellaforskningsområden inom politisk utveckling, som t ex politiska institutioner, sociala institutioner, samverkanmellan institutioner och kultur, våld och konflikter och social mobilisering och protester.

Mer information på kursens engelska sida.