Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Makroekonomi

Obligatorisk kurs inom masterprogrammet.

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse av centrala makroekonomiska koncept, teorier, analysredskapoch empiriska regelbundenheter. Fokus ligger på penning- och finanspolitik, konsumtions- ochinvesteringsteori, arbetslöshet samt ekonomisk tillväxt. I mån av tid behandlas även växelkurser ochinternationella kapitalflöden. Teorierna kommer att tillämpas på aktuella makroekonomiska frågeställningar.

Mer information på kursens engelska sida.