Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonometri 2

Obligatorisk kurs inom masterprogrammet.

Kursen diskuterar begreppet kausalitet och orsakssamband, tex., under vilka antaganden kausala effekter kanberäknas. Kursen behandlar följande metoder: i) randomiserade experiment och begreppet exogen variation,ii) selection on observables (regression control and matching), iii) panel data, iv) regression discontinuity, ochv) difference-in-differences. Kursen går igenom både teori och praktiska exempel.

Mer information på kursens engelska sida.