Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonometri 3a: Metoder för analys av mikrodata

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Kursen har ett empiriskt fokus och syftar till att ge studenten kunskaper om hur de olika metoder som kursenomfattar fungerar och hur de kan tillämpas på empiriskt arbete. Kursen omfattar tre huvudområden (i) Denslumpmässiga nyttomodellen och metoder för att analysera diskreta val. Denna del kommer främst attinnefatta den linjära sannolikheten, logit och probit modeller för binära val. (ii) Metoder för begränsadeberoende variabler som ofta används inom ekonometri med mikrodata. Den här delen omfattar grundläggandemetoder för att hantera s k censoring (så som tobitmodellen) och sampelurval. (iii) Metoder för paneldata.Detta avsnitt behandlar först de grundläggande fixeffekts- och slumpeffektsmodellerna. En senare delomfattar även fallhistoriemetoder och metoder som används för att analysera durationsdata.

Mer information på kursens engelska sida.