Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonometri 4a: Empirisk forskningsdesign

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om hur man skriver en empirisk forskningsuppsats av högstakvalitet. Fokus ligger på att läsa forskningsartiklar samt att diskutera och kritisera dessa utifrån ekonometriskteori, framför allt det kausala orsaksbegreppet. Centralt i kursen är också vad som karakteriserar en relevantempirisk frågeställning inom ämnet nationalekonomi.

Mer information på kursens engelska sida.