Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklings- och miljöekonomi

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Många av mänsklighetens största utmaningar ligger i samspelet mellan människa och miljö. Den här kursentillhandahåller en översikt av interaktionen mellan miljö och ekonomisk utveckling. Ekologiskabegränsningar har en stor påverkan på ekonomisk utveckling, demografi, tillgångar och fattigdom samtidigtsom antropogenisk (mänsklig) aktivitet förändrar den fysiska miljön. Kursens föreläsningar behandlarteoretiska modeller, mönster i data samt de senaste empiriska studierna i skärningspunkten mellan miljö ochekonomisk utveckling.

Mer information på kursens engelska sida.