Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer i Östasien

Kursen introducerar studenter till och fördjupar deras förståelse av tre typer av akademiska debatter relaterade till Östasiens internationella relationer.

Den första debatten har att göra med frågor relaterade till Östasiens samtida politik, säkerhet och ekonomi. Frågor som tas upp omfattar, men är inte begränsade till, Kinas uppgång och dess implikationer, hur Belt and Road-Initiativet (BRI) kan förstås, samt vart Japans säkerhetspolitik är på väg. Den andra typen av debatt har att göra med hur Asiens historiska erfarenheter har börjat påverka Internationella Relationer (IR) som akademisk disciplin. Denna disciplin har i allt större utsträckning kommit att kritiseras för att vara Euro-centrisk då dess teorier i oproportionerlig utsträckning har baserats på europeiska historiska erfarenheter. Den tredje typen av debatt bygger på en liknande kritik av disciplinens Euro-centrism. Denna debatt fokuserar på hur asiatisk filosofi och tänkande kan bidra till Internationella Relationer (IR) som akademisk disciplin. Medan kursens första hälft introducerar dessa debatter, ger den andra hälften en fördjupad förståelse av dem.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i obligatoriska seminariediskussioner, samt genom skriftliga uppgifter och peer-review-uppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt