Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer i Östasien

Kursen introducerar studenter till och fördjupar deras förståelse av tre typer av akademiska debatter relaterade till Östasiens internationella relationer.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den första debatten har att göra med frågor relaterade till Östasiens samtida politik, säkerhet och ekonomi. Frågor som tas upp omfattar, men är inte begränsade till, Kinas uppgång och dess implikationer, hur Belt and Road-Initiativet (BRI) kan förstås, samt vart Japans säkerhetspolitik är på väg. Den andra typen av debatt har att göra med hur Asiens historiska erfarenheter har börjat påverka Internationella Relationer (IR) som akademisk disciplin. Denna disciplin har i allt större utsträckning kommit att kritiseras för att vara Euro-centrisk då dess teorier i oproportionerlig utsträckning har baserats på europeiska historiska erfarenheter. Den tredje typen av debatt bygger på en liknande kritik av disciplinens Euro-centrism. Denna debatt fokuserar på hur asiatisk filosofi och tänkande kan bidra till Internationella Relationer (IR) som akademisk disciplin. Medan kursens första hälft introducerar dessa debatter, ger den andra hälften en fördjupad förståelse av dem.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i obligatoriska seminariediskussioner, samt genom skriftliga uppgifter och peer-review-uppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt